Civilisation and Fear. Writing and the Subject/s of Ideology

Od 22 do 25 września w Ustroniu odbywała się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Civilisation and Fear. Writing and the Subject/s of Ideology”. Wydarzenie było kolejnym, z cyklu organizowanych corocznie przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, wrześniowych sympozjów w Ustroniu. W tym roku współorganizatorem konferencji, która zgromadziła ponad 60 uczestników z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, był Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Sympozjum uświetnił udział zaproszonych gości – wykłady plenarne wygłosili: prof. dr hab. Agata Bielik–Robson z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, prof. Horst Ruthrof z Murdoch University w Australii oraz prof. Jeremy Tambling z University of Manchester w Wielkiej Brytanii.
Tradycyjnie konferencje ustrońskie IKILA stały się okazją do refleksji nad interdyscyplinarnym ujęciem problemów, ważnych w dzisiejszej humanistyce. W ubiegłych latach ich tematyka obejmowała m.in. następujące zagadnienia: dylematy wielokulturowości, mapowanie i przestrzeń, kwestie poprawności politycznej, a także „recyklingu” i nadmiaru w kulturze. Podczas tegorocznego spotkania poruszano takie tematy, jak: strach w kontekście cywilizacji i technologii oraz zależności między kulturą i naturą (technofobie i strach przed postępem, zderzenia cywilizacji, zagrożenia dla człowieczeństwa), przyszłość sztuki (lęk w sztuce; auto–kreacja i auto–ekspresja, „lęk przed wpływem” w czasach parodii i karykatury), polityka i ideologia (podporządkowanie poprzez dyskursy, dyskursy i mechanizmy współczesnej państwowości), a także dyskursy podmiotowości, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji władzy i instytucji oraz modelów podmiotowości.
Dzięki tak szerokiej rozpiętości tematycznej, a jednocześnie wprowadzeniu pojęcia pisma/pisania, jako tematu przewodniego i spajającego poruszane zagadnienia, konferencja stała się przestrzenią inspirującej wymiany myśli, ciekawych dyskusji, a także okazją do nawiązania licznych kontaktów naukowych.
 

Ten artykuł pochodzi z wydania: