Wydanie nr 2 (182) listopad 2010

Zapraszamy do przeczytania bieżącego wydania gazety, która, mamy nadzieję, że względu na nową szatę graficzną spotka się z Państwa uznaniem. Wprowadzenie tej zmiany ma wpływ na sposób prezentowania niektórych wydarzeń (relacji z konferencji, spotkań, wizyt), polegającą głównie na zmniejszeniu ich objętości; dłuższe wersje mogą być przecież zamieszczane w wydaniu internetowym gazety. W przyszłości zamierzamy również urozmaicić zawartość merytoryczną pisma, poprzez wprowadzenie m.in.: debat na temat istotnych dla uczelni spraw, z udziałem naukowców, pracowników, studentów, doktorantów, czy prezentację losów naszych absolwentów. Wobec ograniczonej ilości wolnego czasu, rekomendacja książki, spektaklu czy płyty okazuje się cenną wskazówką. W cyklu „Po godzinach pracy”, który prezentujemy już w tym numerze, chcemy przybliżyć zainteresowania nauczycieli akademickich. Mamy nadzieję, że dzięki tym nowościom pismo stanie się bardziej różnorodne tematycznie, a Państwo przyjmą je przychylnie. Czekamy na uwagi i opinie.

Jednym z pilnych zadań w zakresie kształcenia, które będzie realizowane w tym roku akademickim przez szkoły wyższe, jest wprowadzanie krajowych ram kwalifikacji. To czas konsultacji, rozumianych jako tworzenie dobrych praktyk w ramach dokumentu opisującego ramy. W jaki sposób będziemy to zadanie realizować na Uniwersytecie? MNiSW zaplanowało kilkadziesiąt seminariów konsultacyjno–dyskusyjnych, których celem ma być zapoznanie pracowników z nowymi zasadami przygotowywania programów studiów. Pierwsze z nich odbyło się na naszej uczelni 18 października na Wydziale Nauk Społecznych. Kolejne przewidziane jest na początku przyszłego roku. W bieżącym wydaniu gazety na temat wprowadzania ram kwalifikacji rozmawiamy z prorektorem ds. kształcenia prof. UŚ dr. hab. Czesławem Martyszem.

We wrześniu w Katowicach obradował II Kongres Kultury Województwa Śląskiego, w którym uczestniczyli naukowcy z naszego Uniwersytetu. To właśnie ich referaty stały się podstawą obrad na temat zagadnień związanych z kulturą w regionie. Zachęcamy do przeczytania relacji pt. „Nieuzasadnione kompleksy”.

Zainteresowanym historią naszej uczelni polecamy artykuł „Był taki statek”, w którym opisujemy losy statku o nazwie M/S Uniwersytet Śląski, wybudowanego przez stocznię im. A. Warskiego w Szczecinie w 1979 roku. Jego matką chrzestną została św. profesor Wanda Mrozek, ówczesna dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Życzymy przyjemnej lektury