Stopnie i tytuły naukowe - listopad 2010

Doktoraty:

Dr Piotr Kalemba    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki
Dr Monika Pędras    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii
Dr Krzysztof Gdawiec    Wydział Informatyki i Nauki o Materiach
Dr Wojciech Kowalski    Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Piotr Bogalecki    Wydział Filologiczny
Dr Małgorzata Polak    Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Agnieszka Beczała    Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Marta Gliwicka    Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Anna Chromik-Krzykawska    Wydział Filologiczny
Dr Marcin Wrona    Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
Dr Piotr Zerzucha    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii
Dr Hanna Ignasiak    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii
Dr Marlena Maria Jankowska    Wydział Prawa i Administracji
Dr Michał Krzykawski    Wydział Filologiczny
Dr Agnieszka Łakomy    Wydział Filologiczny
Dr Tomasz Kochanek    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki
Dr Dominika Idziak    Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Agnieszka Turska-Kawa    Wydział Nauk Społecznych
Dr Michał Pilch    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki
Dr Ewa Kapela    Wydział Filologiczny

Habilitacje:

Dr hab. Andrzej Molak    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki
Dr hab. Dariusz Rolnik    Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Ryszard Koziołek    Wydział Filologiczny
Dr hab. Stanisław Ćmiel    Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Agnieszka Mrozik    Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Aleksandra Niewiara    Wydział Filologiczny
Dr hab. Seweryn Miga    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki
Dr hab. Andrzej Marek Uciecha    Wydział Teologiczny
Dr hab. Jerzy Cabała    Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Rafal Blicharz    Wydział Prawa i Administracji

Ten artykuł pochodzi z wydania: