Kronika Uniwersytetu Śląskiego


OTWARCIE NOWEJ ULICY BANKOWEJ
27 września przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego odbyło się uroczyste otwarcie nowej, zamkniętej dla ruchu samochodowego, ulicy Bankowej. Deptak stanie się integralną częścią kampusu uniwersyteckiego, pełniąc funkcję wypoczynkową i rozrywkową. Będzie to miejsce nie tylko do spacerów, ale także wystaw i koncertów. W uroczystości udział wzięli, m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Katowic Piotr Uszok, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (były rektor UŚ) oraz przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Jacek Szymik-Kozaczko.
 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI WSPÓLNOTY WALONIA–BRUKSELA

Od 6 do 8 października na Uniwersytecie Śląskim gościli przedstawiciele z Belgii: delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii Zénon Kowal (na zdj.), Anne–Francoise Drion, kierującą działem „Polska” w WBI w Brukseli (Wallonie–Bruxelles International) oraz Sylwia Wandziuk–Obłuska. W pierwszym dniu wizyty członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, m.in.: prodziekanem ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Filologicznego prof. dr. hab. Krzysztofem Jaroszem, dyrektorem Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki prof. dr hab. Ewą Miczką oraz zastępcą dyrektora Instytutu prof. dr hab. Haliną Widłą. 7 października gości z Belgii podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, zaś ostatniego dnia pobytu delegaci uczestniczyli w IV Forum Frankofońskim organizowanym w Pszczynie.
 

OBCHODY XXX–LECIA NZS
8 października na nowym deptaku uniwersyteckim (ulica Bankowa) zainaugurowano obchody XXX–lecia NZS, organizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Pokolenie i Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W wydarzeniu udział wziął prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz. Obchody mają na celu przypomnienie społeczności akademickiej roli, jaką odegrali działacze NZS UŚ w burzliwej dekadzie lat 80. Wydarzenie rozpoczęło się od wmurowania tablicy pamiątkowej na Wydziale Nauk Społecznych, poświęconej byłym działaczom i założycielom ogólnopolskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W ramach uroczystości odbył się także koncert zespołu Cree.
 

INAUGURACJA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO DZIECI
9 października w auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. W uroczystości udział wzięła prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Gościem specjalnym był dr Sławomir Wronka z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Warszawie. Wykład inauguracyjny pt. „Ekstremalne dinozaury” wygłosił dr Andrzej Boczarowski z Zakładu Biogeografii i Dydaktyki Geografii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Podczas uroczystości zaprezentowana została maskotka Uniwersytetu Śląskiego Dzieci – sowa Usia.
 

MIĘDZYUCZELNIANA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
10 października w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2010/2011, w której udział wzięli, m.in.: prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (były rektor UŚ). W trakcie uroczystości ceniony pianista i znawca dzieł Fryderyka Chopina oraz pedagog prof. Andrzej Jasiński z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odebrał nagrodę Lux ex Silesia. Wyróżniając 74-letniego profesora, kapituła podkreśliła jego wielki wkład w wychowanie wielu wybitnych polskich pianistów, m.in. Krystiana Zimermana, Krzysztofa Jabłońskiego, Zbigniewa Raubo, Joanny Domańskiej, Magdaleny Lisak, Piotra Banasika. Ponadto prof. Jasiń¬ski przewodniczył jury Międzynarodowego XVI Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
 

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ KIERUNKÓW MATEMATYCZNYCH, PRZYRODNICZYCH, TECHNICZNYCH
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przystępuje do realizacji drugiego cyklu spotkań promocyjnych, odbywających się w ramach projektu systemowego „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych” działania 4.1 poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 12 października w Instytucie Fizyki odbyło się jedno z takich spotkań. Jego celem była promocja kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, w tym kierunków zamawianych. Spotkania stanowią okazję do promocji uczelni wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, która w najbliższym czasie podejmować będzie decyzję o wyborze kierunków studiów. Są też skutecznym środkiem informacji dla przyszłych studentów. 
 

INAUGURACJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
12 października w Górnośląskim Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny pt. „Współczesne media – między globalizmem a lokalizmem” wygłosiła prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz. W inauguracji uczestniczyła prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.
 

MECZ CHARYTATYWNY „SENAT KONTRA SENAT”
16 października na stadionie miejskim im. Edwarda Szymkowiaka w Bytomiu odbył się charytatywny mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentantami Senatu RP a przedstawicielami senatów uczelni polskich. Była to już druga edycja meczu „Senat kontra Senat”. Tegoroczne spotkanie poświęcone było pamięci Krystyny Bochenek, tragicznie zmarłej wicemarszałek Senatu RP. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na XX jubileuszową edycję Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Kapitanem drużyny senatów uczelni polskich był JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, a reprezentacji Senatu RP – Zbigniew Szaleniec, senator RP. W meczu wzięli udział także inni pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki, prodziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Dariusz Pawelec oraz prof. dr hab. Andrzej Matan z Wydziału Prawa i Administracji. Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Śląski, Senat RP, Fundacja im. Krystyny Bochenek, Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego oraz Urząd Miejski w Bytomiu.
 

SALE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI OTRZYMAŁY IMIONA                                                     Dwie sale wykładowe na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu otrzymały imiona: profesora Kazimierza Kozłowskiego oraz profesora Mariana Puliny. W uroczystości, która odbyła się 19 października, wziął udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk. Inicjatywa ta miała na celu upamiętnienie wybitnych naukowców, którzy współtworzyli Wydział. Obaj profesorowie wychowali wiele pokoleń geologów i geografów, a ich badania naukowe pozwoliły na stworzenie znanych w kraju i za granicą szkół, zajmujących się badaniami petrograficznymi oraz geomorfologicznymi i krasu.
 

SPOTKANIE Z HENRYKĄ KRZYWONOS
19 października w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się spotkanie z Henryką Krzywonos, sygnatariuszką Porozumień Sierpniowych i Agnieszką Wiśniewską, autorką jej biografii pt. „Duża Solidarność, mała solidarność”. Organizatorem spotkania był Klub Krytyki Politycznej na Śląsku.
Henryka Krzywonos w sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajku komunikacji na Wybrzeżu, była członkiem Prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej, sygnatariuszką Porozumień Sierpniowych. Po 13 grudnia 1981 r. zaangażowała się w pomoc dla internowanych, była kolporterką podziemnych wydawnictw. Została wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (2000) i Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego (2005), odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

 

Ten artykuł pochodzi z wydania: