Szansa i konieczność

27 września podpisano porozumienie o współpracy między Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach a Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Politechniką Śląską

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Rada Konsultacyjna, w której zasiadają rektorzy największych śląskich uczelni, znane i cenione osobistości oraz prezesi dużych firm i inni przedstawiciele świata biznesu, ma skojarzyć naukę z gospodarką. Tak szeroko zakrojona współpraca gwarantuje stworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i technologii, mającej przynieść wymierne korzyści każdej ze stron. Jej podstawowym celem jest promocja przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Pomysłodawca przedsięwzięcia, Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach chciałby, żeby Rada wypowiadała się na najważniejsze tematy, związane z rozwojem regionu.

– Autorytety, które przyjęły zaproszenie do Rady, są gwarantem słyszalności postulatów, które będziemy chcieli słać do administracji samorządowej czy rządowej – mówił Tadeusz Donocik. Prezes RIG zaznaczył, że Izba, która ma już duże doświadczenie we współpracy z uczelniami, chce się teraz skoncentrować na dwóch obszarach. Pierwszy, to inspirowanie oraz lepsze wykorzystanie badań naukowych, realizowanych z myślą o małej i średniej przedsiębiorczości. Drugi, to wsparcie dla procesu dydaktycznego poprzez spotkania studentów z ludźmi biznesu, staże, praktyki. – Zależy nam, aby poprzez taką współpracę rozpoczął się nowy typ edukacji – wyjaśniał prezes Donocik.

Prof. dr hab. Jan Pyka, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, podkreślił, że silna kooperacja między uczelniami a instytucjami gospodarczymi to znak czasu, który stwarza potencjalne szanse na lepsze uczestnictwo w przemianach, zarówno uczelni, jak i tych organizacji. – Dawne wartości podlegają pewnej dewaluacji. Jako region i jednostki, które w nim funkcjonują, musimy być przygotowani na przemiany. To jest i szansa, i konieczność, by zintegrować siły i działać wspólnie – mówił prof. Pyka.

Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik przypomniał, że liczy na wsparcie Izby w zakresie promocji przedsiębiorczości wśród przyszłych inżynierów oraz transferu wiedzy z uczelni do przemysłu.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, przytoczył pytanie, które zadał mu dziennikarz chwilę przed wejściem na salę, gdzie miało być podpisane porozumienie między uczelniami a RIG. – Jak to, uniwersytet i współpraca z gospodarką? – Właśnie tak – mówił rektor. – Czasy, kiedy uniwersytety tworzyły wieżę z kości słoniowej i były dostępne tylko dla wybranych, dawno już minęły. Uczelnie, w tym uniwersytety, muszą nadążyć za zmianami, jakie następują w gospodarkach.

Rektor UŚ zaznaczył też, że niewystarczające dotąd orientowanie badań naukowych na zastosowania praktyczne, to wynik zbyt niskiego budżetowego finansowania nauki w Polsce (0,36 proc. PKB). Jak wskazał, dopiero gdy wydatki na naukę sięgają 1 proc. PKB, nakręca się spirala współpracy gospodarki i szkół wyższych. – Działania nauki powinny być bardziej ukierunkowane na zastosowania praktyczne i potrzeby rynku pracy. Musimy sprawić, by studenci byli wciąż gotowi do przekształcania siebie i świata.

Autorzy: Katarzyna Rożko
Fotografie: RIG
Ten artykuł pochodzi z wydania: