Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego – wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe

Europejskie prawo prywatne – co o nim wiemy? Jakie są perspektywy jego rozwoju? To niektóre pytania, które padały podczas konferencji „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego – Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ 23 i 24 września. Jej organizatorami byli: Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego WPiA, przy współpracy Ministerstwa Spra¬wiedliwości, Centrum Europejskiego Natolin oraz fundacji Facultas Iuridica. W auli Wydziału zgromadzili się wybitni specjaliści z dziedziny międzynarodowego prawa prywatnego z całej Europy.
Spotkanie rozpoczął kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA UŚ prof. dr hab. Wojciech Popiołek. Obok niego przy stole konferencyjnym zasiedli: prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prodziekan WPiA prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych dr hab. Maciej Szpunar oraz przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prof. Zbigniew Radwański.
– Ta konferencja jest wyjątkowa, z uwagi na tak licznie zgromadzonych przedstawicieli świata nauki – stwierdził minister Kwiatkowski. – Chciałbym, aby to spotkanie pozwoliło wypracować pewne mechanizmy, które będziemy mogli wprowadzić podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Chciałbym zaznaczyć, że europejskie prawo prywatne będzie jednym z priorytetów – zaznaczył.
Nie sposób wymienić wszystkich wybitnych gości, którzy przybyli na konferencję. Trudnego zadania przewodniczenia poszczególnym panelom podjęli się m.in. prof. Christian von Bar (Uniwersytet w Osnabrück), prof. Geraint Howells (Uniwersytet w Manchesterze), prof. Katharina Boele–Woelki (Uniwersytet w Utrechcie), prof. Fryderyk Zoll (Uniwersytet Jagielloński), prof. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński). Wszyscy należą do europejskiej czołówki naukowców, zajmujących się zagadnieniem wspólnotowego prawa prywatnego.
Podczas konferencji wypracowano kilka ciekawych stanowisk w zakresie niwelowania różnic między normami prawa prywatnego, obowiązującego w poszczególnych krajach. Większość zebranych uznała, że najlepszym z proponowanych mechanizmów jest tzw. instrument opcjonalny.
 

Autorzy: Damian Majer
Ten artykuł pochodzi z wydania: