XVIII Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska na Uniwersyteckich Studiach Przyrodniczych


Konferencja odbyła się na przełomie sierpnia i września na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Wzięli w niej udział przedstawiciele 21 jednostek naukowych z Polski, Czech i Wielkiej Brytanii, organizacji pozauniwersyteckich i przedsiębiorców. W ramach sesji referatowej dr hab. prof. UŚ Ryszard Ciepał zaprezentował kierunek ochrona środowiska, a dr Edyta Sierka i dr hab. prof. UŚ Piotr Skubała mówili o kursie dla studentów wszystkich wydziałów, w ramach projektu UPGOW, zatytułowanym „Ochrona środowiska”. Zakres prowadzonej edukacji ekologicznej Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, przedstawił dr hab. Mirosław Nakonieczny.
Na temat oczekiwań względem absolwentów kierunku ochrona środowiska wypowiedzieli się pracodawcy, odbyły się też warsztaty, podczas których zaprezentowano alternatywne metody kształcenia. Ponadto omawiano sposoby promocji, metody sprawdzania jakości nauczania oraz Krajowe Ramy Kwalifikacji, jako nowe narzędzie organizacji kształcenia. Wymieniono doświadczenia w zakresie wykorzystywania walorów przyrodniczych, metod modelowania oraz aspektów humanistycznych w dydaktyce ochrony środowiska. Nowym elementem cyklicznie odbywających się konferencji były referaty gości z Czech i Wielkiej Brytanii, dotyczące nowych wyzwań dla uczelni, kształcących w zakresie nauk o środowisku.
Konferencji towarzyszyły wystawy wydawnictw: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Centrum Badań nad Człowiekiem i Środowiskiem.
 

Autorzy: Edyta Sierka
Ten artykuł pochodzi z wydania: