Człowiek, który zgadza się ze wszystkimi, nie zasługuje na to, by ktokolwiek się z nim zgadzał (Winston Churchill)

30 rocznica powstania NZS

Słowa te znalazły się na tablicy pamiątkowej, która 8 października została odsłonięta przed wejściem do Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Upamiętnia ona 30 rocznicę powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizacji ludzi, którzy postanowili przeciwstawić się reżimowi politycznemu i walczyć o swoje prawa.
Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 roku jako studencki odpowiednik „Solidarności”. Władze długo zwlekały z legalizacją zrzeszenia, które skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju i praw człowieka. Legalizacja nastąpiła 17 lutego 1981 roku w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, gdzie podpisano tzw. Porozumienie Łódzkie po najdłuższym w Europie studenckim strajku okupacyjnym. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy.
Organizacja czynnie wspierała działania „Solidarności” i walczyła o reformę szkolnic¬twa wyższego. W maju 1981 roku w jej szeregach znajdowało się ok. 80 tysięcy studentów z całej Polski. Została zdelegalizowana w czasie stanu wojennego, a jej aktywni działacze aresztowani. W tym okresie wiele osób kontynuowało prace zrzeszenia w strukturach podziemnych, głównie w oparciu o pomoc Kościoła, włączono się też w działalność podziemnej „Solidarności”. Ich trud doceniono podczas obrad okrągłego stołu. 22 września 1989 roku, organizacja została ponownie zarejestrowana.
Od założenia NZS minęło 30 lat. Jego obecni członkowie przygotowują szereg imprez, dziękując w ten sposób pierwszym działaczom. NZS Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęło obchody trzydziestolecia odsłonięciem pamiątkowej tablicy oraz koncertem zespołu Cree. W uroczystości uczestniczyli m.in. prorektor UŚ ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz, Wojciech Szarama (pierwszy przewodniczący NZS), przewodnicząca NZS UŚ Anna Skrzypek, duszpasterz akademicki ks. dr Stanisław Puchała, przedstawiciel IPN Adam Dziuba. Byli członkowie NZS – Mirosław Markiewicz, Zbigniew Kopczyński, Maciej Wojciechowski mówili o przeżyciach związanych z tamtym okresem.
Dziś żyjemy w demokratycznej Polsce. Działalność NZS skierowana jest głównie na obszar społeczno–kulturalny. Jednak z pierwszymi członkami organizacji łączy nas bardzo wiele. Aktywność, pasja, kreatywność, chęć wpływania na otaczającą rzeczywistość – to cechy wciąż ważne w życiu społecznym.
Wszystkich, którzy chcą dołączyć do NZS Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy na stronę internetową: www.nzs.us.edu.pl. Wystarczy naprawdę niewiele, żeby rozpocząć swoją przygodę. Warto działać!

 

Aktywiści NZS UŚ na spotkaniu z Leszkiem Moczulskim w auli Wydziału Prawa i Administracji 7 marca 1989 roku
Aktywiści NZS UŚ na spotkaniu z Leszkiem Moczulskim w auli Wydziału Prawa i Administracji 7 marca 1989 roku

Akcja protestacyjna w budynku Wydziału Nauk Społecznych przed przyjazdem Mieczysława Rakowskiego 21 kwietnia 1989 roku
Akcja protestacyjna w budynku Wydziału Nauk Społecznych przed przyjazdem Mieczysława Rakowskiego 21 kwietnia 1989 roku

Marsz protestacyjny NZS UŚ ul. Warszawską w Katowicach 24 maja 1989 roku
Marsz protestacyjny NZS UŚ ul. Warszawską w Katowicach 24 maja 1989 roku

Autorzy: Agnieszka Skwarczyńska
Fotografie: Jarosław Krawczyk
Ten artykuł pochodzi z wydania: