Katowice „Miasto marzeń”

1 października na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja pod hasłem „Miasto Marzeń”, inspirowana staraniami Katowic o otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Przedstawiono na niej niestandardowe projekty, które można zrealizować w Katowicach. Planom towarzyszyła refleksja o możliwościach odpoczynku w przestrzeni miasta oraz o sposobie uczynienia jej przyjaznej człowiekowi.
Wystąpienia prelegentów rozpoczął Patrick Blanc, twórca koncepcji ogrodów wertykalnych, ożywiających i upiększających głównie ściany i dachy zabudowań. Wykonuje on przykuwające wzrok kompozycje wewnątrz i na zewnątrz budynków na całym świecie. Blanc wspomniał, że już jako dwunastolatek interesował się botaniką, czego efektem było stworzenie „zielonej ściany” z roślin wiszących nad akwarium. Młodzieńcza pasja zaowocować miała koncepcjami, które rozsławiły nazwisko ich pomysłodawcy i wykonawcy. Twórca nietuzinkowych ogrodów zaznaczył jednakże, że długo pracował na odniesiony sukces; projekty, których autorem jest Blanc, zdobyły powszechne zainteresowanie dopiero w latach 90. Słuchacze mogli podziwiać fotografie z różnych zakątków świata, przedstawiające plon pracy twórcy zielonych przestrzeni.
- W ciągu wszystkich lat mojej działalności raz zdarzyło się, że klientka, której zlecenie wykonywałem, odmówiła mi za nie zapłaty – mówił Blanc. – Roślin to, oczywiście, nie obchodziło, pięknie wyglądały i zapewne jest tak nadal.
Obok ścian roślinnych, pełniących wyłącznie funkcję ozdobną, botanik stworzył także zieloną przestrzeń, którą nazwał użytkową, gdyż składa się ona wyłącznie z roślin jadalnych. Warto wspomnieć, że Blanc jest odkrywcą nowego gatunku begonii, który nazwie swoim nazwiskiem.
- Bardzo chciałbym stworzyć ogród dla Katowic – zadeklarował gość z Francji. – Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne, należy tak dobrać rośliny, by zimą przynajmniej część z nich pozostała zielona. Pamiętajmy, że istnienie ogrodów wertykalnych to nie tylko kwestia mody – mają one, przede wszystkim, podtrzymać kontakt mieszkańców miast z naturą.
Ku temu, co z nią koresponduje skłania się także architekt Tom Rijven. W wystąpieniu propagował ideę architektury ekologicznej, rekomendując słomę jako bardzo dobry materiał izolacyjny, a zarazem jedno z ekologicznych tworzyw, dzięki któremu można wznosić budynki mieszkalne. Architekt chciałby wznieść w Katowicach wieżowiec, wykonany z materiałów ekologicznych.
W konferencji wziął udział architekt Tomasz Konior. Podczas prezentacji, wzbogaconej fotografiami Katowic oraz wizualizacjami przyszłych obiektów architektonicznych, mówił o mieście, w którym znajduje się wiele dogodnych miejsc, sprzyjających spotkaniom i wymianie myśli, a jednocześnie nawiązujących do historii regionu.
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek zaproponował refleksyjne spojrzenie na ogród. Jedno z kluczowych dla konferencji słów zostało utożsamione z przestrzenią skłaniającą do myślenia, negującą marazm, niwelującą agresję „ja”. W oparciu o wiersz Czesława Miłosza pojawia się koncepcja „ogrodu przebaczenia”, w którym, nie rezygnując z pamięci, odrzucić należy pamiętliwość. Jak podkreślił profesor, tak pojmowanym ogrodem może być każda przestrzeń, która wytrąca człowieka z pełnej zadufania myśli, że oto poznał i zrozumiał już wszystko.
Wystąpienie prof. Mariana Oslislo dotyczyło znakowania przestrzeni publicznej. Profesor rozpoczął je od wspomnienia o stawianych przez starożytnych Rzymian pomnikach, aby dotrzeć do współczesnych form integrowania pisma z obszarami życia i działania ludzi. Okazuje się, że nawet witryny miejskich sklepów i barów mogą pobudzać do refleksji.
Finał należał do grupy grafików Lucie Lom. Philippe Leduc oraz Marc-Antoine Mathieu opowiedzieli o instalacjach tworzonych w przestrzeni miast. Ich inspiracją jest codzienność, lecz pomysły należą do nietuzinkowych – wystarczy wspomnieć Lille, gdzie pojawiła się instalacja „Las odwrócony”. Jak wskazuje nazwa, sztuczne drzewa zawieszono koronami w dół. W Katowicach można było przyjrzeć się projektowi –„Marzyciele”, który prezentowano przy ulicy Mariackiej.
W Katowicach odbyły się wydarzenia towarzyszące konferencji: instalacje miejskie, wystawy, koncerty, akcje edukacyjne oraz warsztaty. 

 

Autorzy: Agata Hajda
Ten artykuł pochodzi z wydania: