Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Aktywni seniorzy

Inauguracja odbyła się 12 października w Górnośląskim Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach. Uczestniczyli w niej prof. dr hab. Barbara Kożusznik prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą, opiekun merytoryczny UTW z ramienia Uniwersytetu Śląskiego. Licznie przybyli przedstawiciele Sejmu RP, władz miasta, instytucji edukacyjnych i kulturalnych regionu.

Witając zebranych, dr Helena Hrapkiewicz, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, omówiła tematykę tegorocznych zajęć. Wykład inauguracyjny pt. „Współczesne media – między globalizmem a lokalizmem” wygłosiła prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, przedstawiając koncepcję społeczeństwa sieciowego, którą wykreował Maneul Castells w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku oraz szereg nowych zjawisk społecznych w sferze gospodarski, polityki, pracy i kultury, wynikających z procesu globalizacji.

Obecnie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku kształci się 1200 studentów w Katowicach, ponad 500 w Sosnowcu i około 400 w Jastrzębiu Zdroju. Od dwóch lat liczebność słuchaczy utrzymuje się na stałym poziomie, ze względu na ograniczone możliwości lokalowe. Większość uczestników UTW to osoby z wyższym wykształceniem, które w po przejściu na emeryturę w ten sposób spędzają wolny czas.

Autorzy: IS
Ten artykuł pochodzi z wydania: