Konferencja Naukowa organizowana przez Wydział Teologiczny

Konferencja naukowa
organizowana przez Wydział Teologiczny

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
40-043 Katowice, ul. Jordana 18
tel. sekretariat: 032/3569056; tel. dziekanat:032/3569054; fax:032/3569055
www.wtl.us.edu.pl
e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl; dziekanat@wtl.us.edu.pl


Logos i Słowo: przekłady Biblii
(w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia)18 LISTOPADA 2005r. (17.00-18.00
Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa, UMK Toruń) - przewodniczenie sesji

Henryk Witczyk(KUL)
W czterdziestolecie Dei verbum

19 LISTOPADA 2005r.(9.30-16.30)
STAROŻYTNE ŚWIADECTWA STAREGO TESTAMENTU ORAZ ICH TEOLOGIA

Stephen Pisano (Rektor Biblicum - Rzym)
Biblia Hebraica Quinta. The New Critical Edition of the Hebrew Bible

Craig Morrison (Biblicum - Rzym)
The Aramaic Versions of the Bible and their Exegesis

Bogdan Poniży (UAM Poznań)
Ksiega Mądrości jako świadectwo spotkania świata semickiego i greckiego

WSPÓLCZESNE POLSKIE PRZEKŁADY

Dariusz Dziadosz (KUL)
Biblia Tysiąclecia jako wydarzenie religijne
i świadectwo pracy polskich biblistów


Mirosław Kiedzik (UKSW Warszawa)
Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych:
głowne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu


Józef Kozyra (UŚ Katowice)
Specyfika najnowszego przekładu Biblii (edycji Paulińskiej)
na przykładzie Listu św. Jakuba


Ewa Jezierska (PWT Wrocław)
Polskie przekłady a język inkluzywny?

Helena Synowiec (UŚ Katowice)
Rada Języka Polskiego wobec tzw. przekładów Biblii (komunikat)