Stopnie i tytuły naukowe - Listopad 2005

Doktoraty:  
Dr Tomasz SŁUPIK Wydział Nauk Społecznych
Dr Iwona FRANKE Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Karolina KOC-MICHALSKA Wydział Nauk Społecznych
Dr Iwona CIEPIELA Wydział Prawa i Administracji
Dr Justyna POLAK Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Małgorzata GIL Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr Michał SKOP Wydział Filologiczny
Dr Joanna WARMUZIŃSKA-ROGÓŻ Wydział Filologiczny
Dr Andrzej OLBRYŚ Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Matematyki
Dr Krzysztof NOWAK Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Matematyki
Dr Katarzyna KOWALCZEWSKA-GRABOWSKA Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Grzegorz GORCZYŃSKI Wydział Prawa i Administracji
Dr Tomasz KUBIN Wydział Nauk Społecznych
Dr Barbara KALINOWSKA-WÓJCIK Wydział Nauk Społecznych
Dr Aneta HANC Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Artur KIJAK Wydział Filologiczny
Dr Magdalena OZDOBA Wydział Filologiczny
Dr Izabela SADOWSKA-WODA Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
   
Habilitacje:  
Dr hab. Piotr SKUBAŁA Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Krystyna DWUCET Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Norbert ROGOSZ Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Romuald CUDAK Wydział Filologiczny
Dr hab. Barbara MIKOŁAJCZYK Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Janusz GLUZA Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii