Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 14 października o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie pracownikom Uniwersytetu Śląskiego odznaczeń państwowych: Orderów Odrodzenia Polski i Krzyży Zasługi, nadawanych m.in. za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, kultury i sztuki. Podczas uroczystości także 9 pracowników uczelni uhonorowanych zostało Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Oficerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:
prof. dr hab. Jerzy Paszek
prof. dr hab. Aleksander Wilkoń
prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik

Prof. dr hab. Jerzy Paszek odznaczony Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczał Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski
Prof. dr hab. Jerzy Paszek odznaczony Oficerskim Krzyżem
Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczał Wojewoda
Śląski Lechosław Jarzębski

Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:
prof. dr hab. Marek Zrałek

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:
mgr Bożena Gralec
prof. dr hab. Jerzy Klag
prof. UŚ dr hab. Krzysztof Krasuski
prof. dr hab. Zygfryd Kominek
prof. UŚ dr hab. Małgorzata Łuszczak
prof. dr hab. Danuta Ostaszewska
prof. dr hab. Idzi Panic
prof. dr hab. Marek Piechota

Prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik z wnuczką
Prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik z wnuczką

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali:
dr hab. Ryszard Ciepał
dr Adam Dziadek
dr hab. Małgorzata Górnik-Durose
prof. UŚ dr hab. Grzegorz Haneczok
prof. UŚ dr hab. Jan Iwanek
dr Józef Lelątko
prof. UŚ dr hab. Jacek Lyszczyna
dr hab. Piotr Łaszczyca
dr Paweł Majcherski
dr hab. Jerzy Nakielski
dr hab. Anna Nowak
mgr Grażyna Sendek
dr Urszula Szuścik
prof. UŚ dr hab. Lesław Teper
Henryka Twardy
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski
ad I st. Leszek Zbijowski
dr hab. Anna Zych

Od lewej stoją: dr Adam Dziadek, dr Danuta Opacka-Walasek i mgr Grażyna Sendek
Od lewej stoją: dr Adam Dziadek, dr Danuta Opacka-Walasek
i mgr Grażyna Sendek

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali:
dr Andrzej Charciarek
dr Zenon Gajdzica
dr Danuta Krzyżyk
dr Jolanta Lubocha-Kruglik
dr Bernadeta Niesporek-Szamburska
dr Teresa Nowak
mgr Adam Ręka
dr Ewa Ogorodzka-Mazur

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
dr hab. Janusz Frąckowiak
prof. dr hab. Henryk Fontański
prof. UŚ dr hab. Ewa Jaskółowa
prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska
dr Danuta Opacka-Walasek
prof. dr hab. Krystyna Turek
prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek
prof. dr hab. Wiesława Zarek
prof. dr hab. Wiktor Zipper

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie wręczał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek
odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie
wręczał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora