wykłady CSnCiS

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9;
tel./fax: 0/32/3591235

zaprasza na pierwszą część XIV cyklu wykładów:

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006 umożliwia studentom UŚ zaliczenie z wykładu w ramach przedmiotu do wyboru.*

PROGRAM - semestr II

13.10.2005 Dr hab. Maria B. Czaja, Wydział Nauk o Ziemi UŚ.
"Goethyt i inne minerały."
20.10.2005 Forum Natura
Dr hab. Ewa J. Godzińska
, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa.
"Duzi i mali Ziemianie: działalność człowieka w ewolucji życia społecznego owadów."
27.10.2005 Dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.
"Ekologia a tajemnica życia na Ziemi."
03.11.2005 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
Prof. dr hab. Zygfryd Nowak, Stowarzyszenie "Czystszej Produkcji" przy Politechnice Śląskiej.
"Dobrowolne zobowiązania jako narzędzie osiągania zrównoważonego rozwoju."
10.11.2005 Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Wydział Nauk Społecznych UŚ.
"Rodzina w świecie aksjologicznej wichrowatości - czyli o kryzysie rodziny."
17.11.2005 Forum Natura
Piotr Uszok
, Prezydent Miasta Katowice.
"140 lat historii Katowic - co dalej? Miasto z przyszłością."
24.11.2005 Dr Aldona Uziębło, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.
"Złe i te nie najgorsze strony powodzi w górach."
01.12.2005 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
Mgr inż. Arkadiusz Osicki, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice.
"Zarządzanie energią w gminie."
08.12.2005 Dr Katarzyna Ponikowska, Wydział Nauk Społecznych UŚ.
"Świąteczne zakupy - niepohamowany wzrost zachowań konsumenckich szkodą dla środowiska."
15.12.2005 Forum Natura
Dr hab. Stanisław Jeżowski
, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań.
"Aby w domu było ciepło - biomasa roślin energetycznych alternatywą dla węgla i ropy."
05.01.2006 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
Mgr inż. Mariusz Bogacki, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice.
"Zarządzanie energią - oszczędzanie energii w budynkach szkolnych."
12.01.2006 Dr Andrzej Woźnica, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.
"Biosensory - stare wino w nowej butelce."
19.01.2006 Forum Natura
Dr Konrad Lewandowski
, niezależny publicysta i autor.
"Człowiek w zmienionym środowisku - jak pogodzić przemysł i przyrodę."
02.02.2006 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
Dr inż. Sławomir Pasierb, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice.
"Zasady poszanowania energii i ich wdrażanie na poziomie regionalnym i indywidualnym."

* - Warunki uzyskania zaliczenia na ocenę zawarte są w karcie informacyjnej ECTS przedmiotu dostępnej na stronach WWW UŚ (ECTS) lub w "Centrum". Studentów obowiązuje wpis na listę wykładową do 20.10.2005 r. w Centrum lub przed wykładem.