Uniwersyteccy eksperci Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Zbudowanie społecznego sensu polskiej kinematografii to zdaniem Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego najważniejsze zadanie ludzi polskiej sztuki filmowej. Ma temu służyć Polski Instytut Sztuki Filmowej, który poprzez działania powołanych pod koniec września br. Członków Rady i Ekspertów PISF, ma nieść pomoc (nie tylko finansową) twórcom sfery kinematografii.

Miło nam zakomunikować, że do grupy Ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Minister Kultury powołał m.in.: dr Krystynę Doktorowicz, Dziekana Wydziału Radia i Telewizji UŚ im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz wykładowców tego Wydziału: Filipa Bajona, Andrzeja Fidyka, Magdalenę Piekorz, Leszka Wosiewicza i Krzysztofa Zanussiego. Zgodnie z Ustawą o Kinematografii, eksperci-specjaliści z czterech dziedzin: filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, filmu animowanego oraz prac scenariuszowych mają za zadanie dokonanie oceny projektów występujących o dofinansowanie ze środków Instytutu.

Minister Kultury Waldemar Dąbrowski i Dziekan Wydziału RiTV UŚ, dr Krystyna Doktorowicz
Minister Kultury Waldemar Dąbrowski i Dziekan
Wydziału RiTV UŚ, dr Krystyna Doktorowicz

Eksperci powoływani są na 12-miesięczną kadencję, a oceną każdego projektu, zajmować się będzie specjalna grupa, która przedstawi swoja opinię po wnikliwej analizie. Istotne jest, aby sporządzający ją, nie byli w żaden sposób związani z realizacja analizowanego projektu.

Wanda Rajman

Autorzy: Wanda Rajman