Kronika Uniwersytecka - Listopad 2005

Międzynarodowe targi w Krakowie

Uniwersytet Śląski wraz z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Politechniką Śląską, Śląską Akademią Medyczną, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej był uczestnikiem międzynarodowych targów edukacyjnych towarzyszących corocznej 17. konferencji European Association for International Education. Konferencja obywała się od 14 do 17 września na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oferta edukacyjna śląskich uczelni była prezentowana na stoisku wystawienniczym w Auditorium Maximum UJ w Krakowie.

Zmarła Gabriela Stawowy

1 września po długiej chorobie zmarła mgr inż. Gabriela Stawowy, długoletnia pracownica administracji Uniwersytetu Śląskiego. Oddana sprawom Uczelni, życzliwa i serdeczna Koleżanka, dobry i prawy Człowiek.

Sinfonia de motu na otwarcie XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich

Od 11 do 16 września w Warszawie trwał XXXVIII Zjazd Fizyków Polskich. Wzięli w nim udział przedstawiciele polskich ośrodków naukowych, w tym fizycy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Otwarciu zjazdu towarzyszyło uroczyste prawykonanie utworu Wojciecha Kilara "Sinfonia de motu", skomponowanego z okazji Światowego Roku Fizyki. Do napisania symfonii zachęcił kompozytora prof. dr hab. Jerzy Warczewski z Instytutu Fizyki UŚ. Z jego inspiracji w utworze, którego polski tytuł brzmi Symfonia o ruchu, wykorzystane zostały elementy kompozycyjne oparte na fundamentalnych stałych i pojęciach fizycznych - "temat literowy". Temat ten oparty jest na dźwiękach c, h, G, e, a, których symbole literowe posiadają swoje odpowiedniki fizyczne: c - prędkość światła, h - stała Plancka, G - stała grawitacji, e - ładunek elementarny, a - atom.
Symfonia o ruchu w sposób bezpośredni nawiązuje do jednej z przełomowych myśli Alberta Einsteina, kładącej podwaliny pod teorię ruchów Browna, opisującą podstawową i uniwersalną cechę materii, jaką jest nieustanny ruch cząstek wszechświata.

Złoty medal w sztafecie

Witold Bańka, student III roku politologii Uniwersytetu Śląskiego zdobył złoty medal w sztafecie 4x400m na rozegranych w Erfurcie Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Mistrzostwa, w których uczestniczyło ok. 1000 sportowców z 44 państw, trwały od 14 do 17 lipca. Witold Bańka jest zawodnikiem klubu Budomark Mysłowice i AZS UŚ.

Nominacja profesorska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 29 sierpnia 2005 r. nadał tytuł profesora sztuk plastycznych Andrzejowi Szarkowi pracującemu w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym UŚ.

Wykładowcy Wydziału Radia i Telewizji Nagrodzeni w Gdyni

Trzech wykładowców Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego zostało wyróżnionych podczas XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który odbył się w Gdyni od 12 do 17 września. Nagrodzeni twórcy to Krzysztof Zanussi, Leszek Wosiewicz i Maciej Pieprzyca. Nagrodę Jury Festiwalu za film Persona non grata otrzymał Krzysztof Zanussi, profesor Wydziału Radia i Telewizji. Nagrodami indywidualnymi za reżyserię i za montaż filmu Rozdroże Cafe wyróżniony został Leszek Wosiewicz, pracownik Zakładu Reżyserii Telewizyjno-Filmowej WRiTV UŚ. Maciej Pieprzyca (również z Zakładu Reżyserii Telewizyjno-Filmowej) za twórcze przedstawienie rzeczywistości w filmie Barbórka otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Film Barbórka, który rozgrywa się w czasie jednego dnia na Śląsku: 4 grudnia - dnia św. Barbary, opowiada o spotkaniu dziewczyny ze Śląska z młodym warszawiakiem. Reżyser pokazał efekt zderzenia się dwóch całkowicie odmiennych światów. Większość zdjęć powstała na Nikiszowcu i w pobliskich kopalniach.

Zmarł profesor Adam Hrebenda

19 września zmarł prof. dr hab. Adam Hrebenda, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, były Dziekan oraz Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, długoletni Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej i Politycznej. Profesor Adam Hrebenda był wybitnym historykiem, organizatorem naukowych kontaktów regionalnych i międzynarodowych, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Z Uniwersytetem Śląskim związany był od początku jego istnienia.

Wygrał staż.
Michał John laureatem konkursu

Michał John - student V roku politologii, IV roku historii i II roku psychologii na Uniwersytecie Śląskim został jednym z laureatów X edycji ogólnopolskiego konkursu "Grasz o staż" - wygrywając praktykę w Dziale Komunikacji Korporacyjnej Agora S.A. w Warszawie. Konkurs polega na opracowaniu przez kandydatów zadań przygotowanych przez pracodawców. Jego organizatorami są PricewaterhouseCoopers i Gazeta Wyborcza. Zadanie, jakie do opracowania z zakresu public relations wybrał Michał John polegało na opracowaniu strategii zarządzania kryzysowego firmy wobec konkretnego problemu. Rozwiązanie zaproponowane przez studenta okazało się na tyle twórcze, skuteczne i interesujące, że pozwoliło mu na znalezienie się w gronie 200 laureatów konkursu, spośród 1800 uczestników, i w efekcie na podjęcie wakacyjnego stażu w prężnie działającej giełdowej spółce.
Odbywając staż Michał traktowany jest na równi z doświadczonymi pracownikami, powierzane mu są bieżące odpowiedzialne zadania do samodzielnego opracowania, przy czym w każdej sytuacji może liczyć na natychmiastową pomoc i wsparcie profesjonalistów. Jak mówi, w krótkim czasie może nauczyć się bardzo wiele.
Start w konkursie "Grasz o staż" okazał się dla niego jednym z bardziej znaczących okresów przygotowania zawodowego. W sierpniu Michał odbył również praktykę w Biurze Prasowym Prezydenta RP.

Sukcesy absolwentów

Sukcesy w różnych dziedzinach odnoszą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego. Barbara Korczyńska - absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ objęła stanowisko business unit manager w firmie doradztwa personalnego HAYS. Kieruje obecnie dywizją obsługującą firmy z sektora przemysłowego (General Industry), farmaceutycznego (Pharmaceuticals) oraz koordynuje pracę katowickiego oddziału firmy. Z branżą doradztwa personalnego związana jest od pięciu lat. W firmie HAYS pracuje od 2003 roku. Jest absolwentką UŚ i studiów podyplomowych z zakresu public relations na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Monika Ścianek, absolwentka fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, została szefem marketingu w firmie Ontrack zajmującej się odzyskiwaniem danych. Jest odpowiedzialna za koordynowanie komunikacji marketingowej firmy w Europie Środkowej i Wschodniej. Wcześniej pracowała w Aquarius Promotion, Opinion, Mercator Poligrafia i Leco. Jak mówi, okresowi studiów na Uniwersytecie Śląskim poza zdobytą wiedzą zawdzięcza również to, że w ramach programu Tempus mogła rok studiów odbyć na uczelni brytyjskiej i doskonalić znajomość języka. Ukończyła również studia MBA na University of Central Lancashire w Preston.

Roman Osadnik, dotychczasowy zastępca dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie - absolwent kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim - został dyrektorem generalnym Teatru Polonia - prywatnej sceny Krystyny Jandy. Roman Osadnik ukończył studia podyplomowe zarządzania kulturą w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej i z zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Teatrze Polonia będzie zajmował się administracją i organizacją teatru. Premierowe przedstawienie: "Stefcia Ćwiek w szponach życia" planowane jest na koniec października.

Małgorzata Kuprewicz, tegoroczna absolwentka Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską Polska a Unia Europejska, organizowanym przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Fundację im. Andrzeja Urbańczyka. Na konkurs nadesłano 19 prac. Praca Małgorzaty Kuprewicz Różnice pokoleniowe w postrzeganiu skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej została napisana pod kierunkiem dr Stanisławy Mielimąki ze Szkoły Zarządzania. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 3 października podczas inauguracji roku akademickiego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Rektor UŚ na konferencji w Waszyngtonie

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wziął udział w odbywającej się od 26 do 29 września w Waszyngtonie konferencji w ramach Dialogu Transatlantyckiego: Diversification in Higher Education: The role of HE associations and their changing relationships to governments. Konferencje Dialogu Transatlantyckiego skupiają rektorów uczelni zrzeszonych w Amerykańskiej Radzie Edukacji (ACE) i Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów (EUA). Rektor UŚ był jedynym delegatem KRASP i jednym z 14 członków delegacji europejskiej, w skład której weszli przedstawiciele naukowych i innych organizacji akademickich, a także przedstawiciele administracji EUA w Brukseli. Tematem wiodącym spotkania była rola organizacji akademickich różnych krajów w kształtowaniu narodowej i międzynarodowej polityki w zakresie edukacji wyższej. Wyjazd był finansowany przez EUA i KRASP.

15 lat współpracy z Uniwersytetem w Osnabrück

4 października na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach odbyła się uroczysta sesja naukowa z okazji 15. rocznicy podpisania umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego a Instytutem Fizyki Uniwersytetu w Osnabrück. Umowa o współpracy naukowej w dziedzinie fizyki pomiędzy uczelniami została podpisana 16 września 1990 r. Realizowana była głównie w zespole Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UŚ oraz w grupach badawczych prof. Gunnara Borstela i Manfreda Neumanna z Fachbereich Physik Universität Osnabrück.

Sędzia Iwona Bogucka

Doktor Iwona Bogucka, pracująca w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego została sędzią wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gliwicach. Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu odbyła się 28 września w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

KRUŚ w Cieszynie

2 października w cieszyńskich obiektach Uniwersytetu Śląskiego odbyły się posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich oraz Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich powołanego do życia przez KRUŚ w czerwcu 2005 r. Celem Rady Programowej jest koordynowanie wspólnych badań naukowych, prowadzonych przez śląskie uczelnie w ramach MCSŚ. Przewodniczącym Rady został prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Funkcję tę będzie sprawował do końca 2005 roku. W trakcie obrad KRUŚ dokonano wyboru przewodniczącego Konferencji w latach 2005-2008. Pełnienie tej funkcji jednogłośnie powierzono prof. zw. dr hab. Januszowi Janeczkowi, Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektorzy przyjęli sprawozdanie ustępującego przewodniczącego, Rektora UŚ w Opawie prof. PhDr. Zdenka Jiráska z prac Konferencji w latach 2002-2005 oraz określili szczegółowe zadania KRUŚ w bieżącej kadencji. Wśród zadań tych są m.in.: organizacja konferencji nt. integracji i dezintegracji Śląska, która odbędzie się w Opawie w drugiej połowie przyszłego roku oraz ogłoszenie konkursu na projekt logo KRUŚ.
Kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich zaplanowano na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku, będzie dotyczyło ono między innymi istotnych problemów edukacji wyższej w uczelniach polskich i czeskich.

10 lat Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej

Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego ma 10 lat. Uroczyste obchody jubileuszu miały miejsce 7 października w czytelni neofilologicznej w Sosnowcu. Podczas uroczystości prof. dr hab. Wojciech Kalaga - dyrektor Instytutu podkreślał, że mimo swej krótkiej historii Instytut odniósł już spore sukcesy w działalności naukowej i dydaktycznej. Rozwija się współpraca z instytucjami zagranicznymi, wzrasta ilość naukowych publikacji pracowników. Na nowatorstwo profilu badawczego uwagę zwrócił prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek - dziekan Wydziału. Wiceprezydent Sosnowca Zbigniew Jaskiernia podkreślił wagę współpracy pomiędzy Instytutem a władzami lokalnymi. Owocem tej współpracy jest gotowy do realizacji projekt nowej siedziby neofilologii. Ogłoszono wyniki konkursu na logo Instytutu, w którym nagrody ufundowała Księgarnia Akademicka. Nagroda główna przypadła Karolinie Wojnar, a dwa wyróżnienia otrzymali Marek Szulc i Michał Wojtas. Wykład gościnny wygłosił zaprzyjaźniony z sosnowieckim Instytutem profesor Erhard Reckwitz z Uniwersytetu Essen-Duisburg. Wykład poświęcony był literaturze postkolonialnej - dziedzinie, która stanowi jedno z głównych zagadnień badawczych śląskiej anglistyki. Uroczystości zakończył koncert harfowy Kateriny Ulehlovej z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Adam Palenta - Yach za wideoklip

Adam Palenta, student V roku realizacji obrazu telewizyjno-filmowego i fotografii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, otrzymał Yacha - nagrodę Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film 2005, który trwał od 6 do 8 października w Łodzi. Adam Palenta nagrodzony został w kategorii zdjęcia za wideoklip Myslovitz "Życie to surfing". Jako nagrodę dodatkową otrzymał ufundowaną przez Kodak profesjonalną taśmę filmową. Wideoklip Myslovitz nominowany był jeszcze w dwóch kategoriach: za reżyserię (Adam Palenta, Jacek Szarański) oraz do głównej nagrody.

Inauguracja roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

11 października w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach odbyła się uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny Między 11 września a Katriną. Niebezpieczeństwo, ryzyko, wspólnota wygłosił prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek.

Zmarł profesor Tadeusz Dłotko

10 października zmarł prof. dr hab. Tadeusz Dłotko, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, związany z Uczelnią od początku jej istnienia. Był wybitnym matematykiem, specjalistą z zakresu analizy matematycznej, równań różniczkowych zwyczajnych i ich uogólnień, organizatorem międzynarodowej współpracy matematyków, był autorem wielu publikacji książkowych, w tym monografii, recenzji i artykułów. Profesor Tadeusz Dłotko w latach 1972-1979 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, był długoletnim Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora Instytutu Matematyki oraz Kierownikiem Zakładu Równań Różniczkowych w Instytucie Matematyki. Był współorganizatorem Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla rozwoju województwa katowickiego. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne wielokrotnie nagradzany przez Ministra Edukacji Narodowej i Rektora.
Profesor był doskonałym dydaktykiem, cenionym i lubianym przez młodzież, dla której był zawsze wzorowym przykładem i życzliwym przyjacielem. Środowisko akademickie utraciło wybitnego naukowca i Człowieka o wielkim sercu.

Profesor Marian Kisiel Zasłużony Kulturze

Prof. dr hab. Marian Kisiel, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, został odznaczony przez Ministra Kultury RP Waldemara Dąbrowskiego brązowym medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis". To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało w uznaniu zasług Profesora dla rozwoju życia literackiego na Górnym Śląsku oraz wieloletniej pracy w miesięczniku społeczno-kulturalnym "Śląsk". Odznaczeni zostali także redaktorzy naczelni "Śląska": Tadeusz Kijonka i Feliks Netz. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 7 października w Ministerstwie Kultury.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic z Wydziału Prawa i Administracji UŚ została uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Wyróżnienie to przyznawane jest w uznaniu pracy naukowej. Uroczystość wręczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Promocja polskich uczelni w Chinach

Uniwersytet Śląski był jednym z uczestników wyprawy edukacyjnej polskich uczelni do Chin, która odbyła się od 13 do 18 października w ramach projektu Study in Poland przygotowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Delegacja UŚ obok delegacji 22 innych uczelni wzięła udział w targach edukacyjnych China Education EXPO oraz w polsko-chińskim seminarium organizowanym przez ambasadę RP w Pekinie. Uniwersytet Śląski reprezentowany był przez prof. UŚ dr hab. Barbarę Kożusznik - Prorektora ds. Współpracy i Promocji oraz Adama Kurzeję - Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą. Wyprawa polskich uczelni do Pekinu jest pilotażowym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu Study in Poland, którego celem jest promocja krajowych uczelni za granicą i zachęcanie młodzieży z całego świata do podejmowania studiów w Polsce. Promocja będzie prowadzona poprzez zintegrowany zespół działań informacyjnych podejmowanych przez uczelnie, instytucje państwowe i wyspecjalizowane firmy, stowarzyszenia oraz fundacje wspierające edukację.
Wizyta w Pekinie jest dla przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego kolejną okazją do spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego w Chinach oraz osób zainteresowanych studiami. W lutym 2004 roku UŚ uczestniczył w 9. targach edukacyjnych China International Exhibition Tour CIEET Spring 2004 w Pekinie, a w czerwcu tego roku na Uniwersytecie gościła delegacja chińskich polonistów, tłumaczy i badaczy literatury polskiej. Efektem rozpoczętej współpracy jest uruchomienie na Uniwersytecie Śląskim od przyszłego roku akademickiego nowego kierunku studiów: filologia angielska - program tłumaczeniowy język chiński.

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ