PODZIĘKOWANIE

Wracając do pracy po długotrwałej, spowodowanej chorobą, nieobecności, bardzo ciepło dziękuję tym wszystkim członkom społeczności akademickiej, a zwłaszcza administratorom sieci komputerowej, którzy wykazali niezmierną wyrozumiałość i cierpliwość oraz zrozumienie dla mojej sytuacji, niepozwalającej mi ostatnio na zajmowanie się sprawami zawodowymi. Szczególnie gorąco dziękuję za okazaną pomoc Jego Magnificencji Rektorowi Panu prof. zw. dr. hab. Januszowi Janeczkowi, Głównemu Informatykowi Uczelni Pani dr Ewie Magierze i Panu mgr. inż. Andrzejowi Danielowi, który z dużym zaangażowaniem zastępował mnie w moich obowiązkach. Wyrażam także uznanie pracownikom Centrum Technik Informatycznych, dzięki którym praca CTI toczyła się beze mnie normalnie.

Maciej Uhlig

Autorzy: Maciej Uhlig