XXXVIII inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim

Inauguracja roku akademickiego 2005/2006 nieprzypadkowo odbyła się 3 października w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Od 1 października przestała bowiem istnieć cieszyńska Filia UŚ, a jej wydziały weszły w struktury Uniwersytetu Śląskiego - Cieszyn stał się w pełni miastem uniwersyteckim. W 1971 roku w gmachu dawnego Seminarium Nauczycielskiego, pochodzącego z roku 1911 roku, rozpoczęło w Cieszynie działalność Wyższe Studium Nauczycielskie, jako Filia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1973 Studium zostało zlikwidowane, a Uczelnia uzyskała status wyższej szkoły pedagogiczno-artystycznej jako Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

Uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego prowadził JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, który przywitał zaproszonych gości, pośród których znaleźli się: rektorzy i przedstawiciele licznych uczelni z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, władz kościelnych, korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele Polonii czeskiej oraz organizacji społecznych. Podczas uroczystości JM Rektor UŚ uhonorował najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Śląskiego - Złotą Odznaką "Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego" - burmistrza Cieszyna dr. Bogdana Ficka. Natomiast władze miasta Cieszyna ufundowały na jubileusz 35-lecia wydziałów UŚ w Cieszynie łańcuch dziekański dla dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Srebrny Medal Jana Masaryka
Srebrny Medal Jana Masaryka

Przypomnijmy, że już od trzech lat funkcjonuje Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich. W czerwcu br. powołane zostało do życia Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich. W uznaniu za wkład we współpracę polsko-czeską Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, uhonorowało Srebrnym Medalem Jana Masaryka dwie śląskie uczelnie: Uniwersytet Śląski w Opawie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Medale wręczył na ręce JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. Zdenka Jiráska oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka Konsul Generalny Republiki Czeskiej dr praw. inż. Josef Byrtus.

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

Zgodnie z tradycją akademicką w trakcie uroczystości odbyła się immatrykulacja wytypowanych przez wydziały studentów pierwszego roku. Ten najbardziej uroczysty i doniosły element obchodów inauguracyjnych poprowadziła Prorektor ds. Kształcenia prof. UŚ dr hab. Anna Łabno.

Przyznawaną za wybitne osiagnięcia naukowe i artystyczne, najbardziej zaszczytną nagrodę Uczelni Pro Scientia et Arte, otrzymał w tym roku kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki. Wykład inauguracyjny "Rodzina w świetle aksjologicznej wichrowatości" wygłosił prof. dr. hab. Wojciech Świątkiewicz.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki - laureat tegorocznej nagrody Pro Scientia et Arte
Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki - laureat
tegorocznej nagrody Pro Scientia et Arte

Na zakończenie uroczystości inauguracyjnych z krótkim koncertem wystąpił zespół pracowników Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Stanisław Pietroszek

Autorzy: Stanisław Pietroszek, Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec