Sprawozdanie z działalności naukowej Uczelni w roku akademickim 2004/2005

Sprawozdanie z działalności naukowej Uczelni w roku akademickim 2004/2005 przedstawione przez prof. dr. hab. Wiesława Banysia, Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

Tytuł profesora w roku akademickim 2004/2005 otrzymali:

 • z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
  prof. dr hab. Iwona SZAREJKO
 • z Wydziału Filologicznego:
  prof. dr hab. Marian KISIEL
  prof. dr hab. Aleksander NAWARECKI
  prof. dr hab. Józef OLEJNICZAK
  prof. dr hab. Danuta OSTASZEWSKA
 • z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
  prof. dr hab. Karol KOŁODZIEJ
  prof. dr hab. Jan KONIOR
  prof. dr hab. Jarosław POLAŃSKI
  prof. dr hab. Beata WALCZAK
 • z Wydziału Nauk Społecznych:
  prof. dr hab. Edward DŁUGAJCZYK
 • z Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
  prof. dr hab. Mirosława KNAPIK
 • z Wydziału Prawa i Administracji:
  prof. dr hab. Stanisława KALUS
  prof. dr hab. Wojciech KOWALSKI
 • z Wydziału Artystycznego:
  prof. Hilary DROZD
  prof. Józef HOŁARD
  prof. Małgorzata ŁUSZCZAK
  prof. Andrzej SZAREK
 • z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji:
  prof. dr hab. Wiesława KORZENIOWSKA

Stanowisko profesora zwyczajnego w roku akademickim 2004/2005 uzyskali:

 • z Wydziału Filologicznego:
  prof. dr hab. Andrzej GWÓŹDŹ
  prof. dr hab. Petr TCHERVINSKI
 • z Wydziału Nauk o Ziemi:
  prof. dr hab. Janusz JANECZEK
 • z Wydziału Nauk Społecznych:
  prof. dr hab. Wiesław KACZANOWICZ
 • z Wydziału Prawa i Administracji:
  prof. dr hab. Bogdan DOLNICKI

Stopień naukowy doktora habilitowanego w roku akademickim 2004/2005 uzyskali:

 • z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
  dr Piotr SKUBAŁA
 • z Wydziału Filologicznego
  dr Iryna BETKO
  dr Romuald CUDAK
  dr Zdzisława MOKRANOWSKA
  dr Bernadeta NIESPOREK-SZAMBURSKA
  dr Dariusz PAWELEC
  dr Ewa SŁAWEK
  dr Anna TOKARSKA
  dr Jacek WARCHALA
  dr Joanna WILK-RACIĘSKA
 • z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
  dr Janusz GLUZA
  dr Maciej MAŚKA
  dr Marian PALUCH
 • z Wydziału Nauk o Ziemi
  dr Krystyna DWUCET
 • z Wydziału Nauk Społecznych
  dr Dariusz KUBOK
  dr Piotr ŁACIAK
  dr Tomasz PAWELEC
  dr Norbert ROGOSZ
  dr Barbara SZCZYPKA-GWIAZDA
  dr Danuta ŚLĘCZEK-CZAKON
 • z Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  dr Zofia DOŁĘGA
 • z Wydziału Prawa i Administracji
  dr Barbara MIKOŁAJCZYK
 • z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
  dr Marian GROBELNY
  dr Jerzy KANSY
  dr Józef LELĄTKO
 • z Wydziału Teologicznego
  ks. dr Ireneusz CELARY
 • z Wydziału Artystycznego
  dr Józef KNOPEK
  dr Jagoda ADAMUS
  dr Magdalena DZIADEK

Stopień naukowy doktora w roku akademickim 2004/2005 uzyskało 56 pracowników naszej Uczelni:

- z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 8 osób
- z Wydziału Filologicznego 9 osób
- z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 11 osób
- z Wydziału Nauk o Ziemi 4 osoby
- z Wydziału Nauk Społecznych 5 osób
- z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji 3 osoby
- z Wydziału Pedagogiki i Psychologii 1 osoba
- z Wydziału Prawa i Administracji 6 osób
- z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach 6 osób
- z Wydziału Teologicznego 1 osoba
- z Kolegium Języka Biznesu 1 osoba
- ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej 1 osoba

Nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej otrzymali:

 • z Wydziału Filologicznego:
  Prof. zw. dr hab. Andrzej GWÓŹDŹ za monografię pt. "Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders"
 • z Wydziału Nauk Społecznych:
  Dr hab. Tomasz PAWELEC za pracę habilitacyjną pt. "Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii"
 • z Wydziału Prawa i Administracji:
  Dr hab. Jadwiga GLUMIŃSKA-PAWLIC za pracę habilitacyjną pt. "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne"

Nagrodę JM Rektora za wybitne osiągnięcia dydaktyczne otrzymały:

 • dr Ewa BIŁAS-PLESZAK
 • dr Olga PRZYBYLA
  za organizację, program i opiekę nad Kołem Naukowym Językoznawców oraz Kołem Naukowym Młodych Metodyków.

Nagrody JM Rektora za wyróżniające prace doktorskie otrzymali:

 • z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
  dr Mirosław KWAŚNIEWSKI za wyróżniającą pracę doktorską pt. "Identyfikacja genów ulegających zróżnicowanej ekspresji u mutantów bezwłośnikowych Hordeum vulgare L.".
 • z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach:
  dr Wojciech WIECZOREK za wyróżniającą pracę doktorską pt. "Różnorodność populacji w programowaniu genetycznym".
 • z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
  dr Michał DASZYKOWSKI za wyróżniającą pracę doktorską pt. "Exploration of multidimensional chemical data; Methods of compression and visualisation".
 • z Wydziału Nauk o Ziemi:
  dr Mariusz GRABIEC za wyróżniającą pracę doktorską pt. "Czynniki kształtujące pokrywę śnieżną na lodowcach Spitsbergenu".

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymali:

 • dr Jerzy DAJKA z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
 • dr Michał DASZYKOWSKI z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
 • dr Mariusz SALAMON z Wydziału Nauk o Ziemi
  natomiast
 • dr Rafał GIELECIAK z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
 • dr Sebastian PAWLUS z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
  uzyskali przedłużenie Stypendium.

PROJEKTY BADAWCZE KBN (GRANTY INDYWIDUALNE)
  Za okres 1.01 - 30.09.2005
Liczba zgłoszonych wniosków 121
Liczba przyznanych grantów 36
Liczba realizowanych grantów 66

LICZBA KONFERENCJI ZORGANIZOWANYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005
WYDZIAŁ LICZBA KONFERENCJI ZORGANIZOWANYCH
Biologii i Ochrony Środowiska 1
Filologiczny16
Matematyki, Fizyki i Chemii 8
Nauk o Ziemi9
Nauk Społecznych 8
Artystyczny -
Etnologii i Nauk o Edukacji3
Pedagogiki i Psychologii 1
Prawa i Administracji4
Radia i Telewizji -
Informatyki i Nauki o Materiałach2
Teologiczny 2
Szkoła Języka i Kultury Polskiej 1
RAZEM: 55

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Jego Magnificencja Rektor przyznał nauczycielom akademickim nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, artystyczne i organizacyjne:

Jednostka organizacyjna Nagrody indywidualne
I, II i III stopnia
Nagrody Zespołowe
(liczba osób)
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 14 2 (7)
Wydział Filologiczny 46 3 (13)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 29 -
Wydział Nauk o Ziemi 11 2 (6)
Wydział Nauk Społecznych29 -
Wydział Artystyczny 14 -
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 16 -
Wydział Pedagogiki i Psychologii 19 -
Wydział Prawa i Administracji 17 -
Wydział Radia i Telewizji 4-
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 13 1 (2)
Wydział Teologiczny5 -
Szkoła Zarządzania 2 -
Kolegium Języka Biznesu - 1 (6)
Ośrodek Alliance Française 3-
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych1 3 (23)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu- 2 (7)
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego1-
RAZEM: 224 14 (64)

LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W roku akademickim 2004/2005 na dziennych i zaocznych studiach doktoranckich kształciło się 1707 słuchaczy w tym:

 • na studiach dziennych 490 osób
 • na studiach zaocznych 1217 osób

Opracował Dział Nauki UŚ

Autorzy: Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec