UNIWERSYTET III WIEKU W CIESZYNIE

27 października br. w Cieszyńskiej Filii UŚ zebrali się założyciele nowego stowarzyszenia, powstającego jako wynik ustaleń czerwcowej konferencji Miasto, Region, Uniwersytet (zorganizowanej z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego), w której wzięli udział przedstawiciele samorządu Cieszyna i Powiatu Cieszyńskiego.

Na konferencji dyskutowano o potrzebie uruchomienia w Filii UŚ w Cieszynie Uniwersytetu III Wieku. Podobne inicjatywy już od dawna rozwijają się z powodzeniem m.in. w Katowicach, gdzie Uniwersytet III Wieku funkcjonuje od 1982 roku (w ramach macierzystej struktury UŚ); w Bielsku-Białej - tam skrzydła roztacza nad nim Akademia Techniczno-Humanistyczna. Zadano sobie zatem pytanie - dlaczego Cieszyn nie miałby mieć takiej jednostki?

Przez długie lata rolę Uniwersytetu III Wieku pełnił w Filii UŚ Cieszyński Klub Propozycji prowadzony przez red. Władysława Oszeldę, nestora dziennikarstwa. To tam, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieszynianka", co drugi piątek zbierała się grupa osób zainteresowanych udziałem w Uniwersytecie III Wieku, aby rozmawiać, spotykać się z interesującymi postaciami, po prostu być z sobą. Bogate doświadczenia Klubu Propozycji zostaną najprawdopodobniej wykorzystane przy zakładaniu Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, ponieważ nowo wybrany Prezes Zarządu, socjolog z Filii UŚ w Cieszynie, dr Tadeusz Kania, jest jego aktywnym członkiem.

W pięcioosobowym Zarządzie jest aż trzech pracowników UŚ - obok dr Kani zasiadają: Danuta Sikora z Uniwersyteckiej Biblioteki oraz dr Danuta Kurzyna-Chmiel, wykładowca prawa administracyjnego. Do Zarządu należy także Lesław Werpachowski, obrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Aktywne włączenie się pracowników UŚ w budowę nowego stowarzyszenia rokuje, że przedsięwzięcie powiedzie się bardzo dobrze. Wprawdzie nie ma jeszcze żadnego rozkładu zajęć nowego Uniwersytetu, nie zapadły też żadne konkretne ustalenia, ale członkowie-założyciele chcą wystartować z Cieszyńskim Uniwersytetem III wieku jeszcze w tym roku akademickim. Czy się to uda - zobaczymy. W każdym razie pomysł traktuje się w Cieszynie bardzo poważnie, o czym świadczy obecność na zebraniu założycielskim wielu ważnych postaci, w tym Prorektor ds. Filii w Cieszynie prof. UŚ dr hab. Halina Rusek, burmistrza Cieszyna czy Starosty Cieszyńskiego.

We władzach przyszłego Uniwersytetu III Wieku znajdą się:

Zarząd
Prezes: Tadeusz Kania
Wiceprezes: Antoni Macura
Sekretarz: Danuta Sikora
Członek: Karol Gajdzica
Członek: Danuta Kurzyna-Chmiel
Komisja Rewizyjna:
Lesław Werpachowski
Tadeusz Szweda
Ilona Fajfer

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...