OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

10 listopada w Auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego (Internationales Zentrum für Nachhaltigkeit und Informationsgesellschaft). Centrum jest wspólną inicjatywą UŚ oraz niemieckiego Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme w Cottbus.

Rok temu, w tej sali,

Prof. Dr.-Ing. Uwe Meinberg
Prof. Dr.-Ing. Uwe Meinberg
odbywała się konferencja na temat zrównoważonego rozwoju. Pewnego rodzaju wynikiem tej konferencji jest przywieziona przez prof. Gerharda Banse praca, która niedługo ukaże się drukiem (w języku polski i niemieckim w Niemczech) i będzie zatytułowana Zrównoważony Rozwój od naukowego badania do politycznego zastosowania. Wtedy właśnie, na tej konferencji, pojawiła się idea utworzenia centrum.

Stefan Kern z Referatu Naukowego Ambasady Niemieckiej w Polsce zwrócił uwagę na fakt, że od kiedy zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim konferencję, zaaranżowaną przez pana prof. Kiepasa z Uniwersytetu Śląskiego oraz pana prof. Gerharda Banse Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanug und Informationssysteme Cottbus dotyczącego rozwoju zrównoważonego, okazało się, że ponad 60 naukowców z obydwu krajów może dyskutować nad problemami społeczeństwa zrównoważonego rozwoju. Z konferencji wynikało, że rozwój zrównoważony społeczeństwa nie jest tylko terminem ograniczonym, lecz dotyczy wszystkich dziedzin przemysłu oraz życia społecznego w obydwu krajach. Ponadto trzeba pamiętać, iż w każdym z tych krajów termin "rozwój" jest inaczej pojmowany, i to był też jeden z głównych wyników tej konferencji.

Stefan Kern wyraził radość z ponownego spotkania w Katowicach, którego celem jest otwarcie Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego, które można także odczytywać jako dobrą oznakę kontaktów polsko-niemieckich.

Prof. Dr.-Ing. Uwe Meinberg
Od lewej: Stefan Kern z Referatu Naukowego Ambasady
Niemieckiej w Polsce,
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, Prof. Dr.-Ing. Uwe Meinberg,
Dyrektor Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung
und Informationssysteme w Cottbus i prof. dr hab. Andrzej Kiepas,
Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Centrum

Podkreślił, że rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jednym z głównych zadań polskiej polityki w najbliższych latach i właśnie w tym zakresie będzie on realizowany. W tym roku Rada Ministrów przyjęła plan rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Program ten obejmuje także finanse zintegrowane z finansami wspólnot europejskich. Przedsiębiorstwa prywatne oraz państwowe mają bardzo duże zapotrzebowania w tej dziedzinie, ale potrzebują nowych technologii, aby mogli je wdrażać w produkcji oraz w rozwoju własnych przedsiębiorstw. Z drugiej strony, te nowe technologie są potrzebne, aby można było organizować nowe miejsca pracy. Dlatego tak ważnym przedsięwzięciem było zorganizowanie Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego właśnie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Stefan Kern podkreślił, że jedną z najsilniejszych stron Polski jest to, że ma pilnych i zdolnych młodych ludzi. W naszym kraju studiuje ok. 1,8 mln studentów, mniej więcej tyle samo, ile w Niemczech (przy znacznie większej liczbie ludności).

Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia
Dobrze wykształceni studenci są warunkiem tego, aby te technologie mogły w Polsce swobodnie i bez przeszkód się rozwijać. Zaś dobrze wykształcona młoda kadra jest również niezbędna dla rozwoju polskiego przemysłu i do rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Celem Centrum jest zatem szeroko rozumiana integracja różnych dziedzin badawczych, poprzez profilowanie istniejących oraz generowanie nowych programów kształcenia, wspieranie współpracy międzynarodowej oraz rozwijanie strategii zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa informacyjnego w Europie.

Rada naukowa
Rada naukowa Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego

Ponadto działalność Centrum będzie polegała na wspieraniu interdyscyplinarnych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz społeczeństwa informacyjnego, które obejmują przede wszystkim:
- kształcenie studentów (studia uzupełniające, studia podyplomowe) oraz oferty dokształcania dla różnych grup zawodowych;
- projekty badawcze oraz projekty realizowane wspólnie z przedsiębiorstwami oraz administracją;
- działalność na rzecz środowiska lokalnego.

W działalność Centrum będą zaangażowane następujące wydziały Uniwersytetu Śląskiego: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Filologiczny, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Funkcję kierownika Centrum objął prof. dr hab. Andrzej Kiepas, Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, zaś funkcję zastępcy: prof. dr. Gerhard Banse z Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanug und Informationssysteme Cottbus.

 

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...