Kronika Uniwersytecka - Grudzień 2004

Profesor Jerzy Warczewski w Komitecie Doradczym Zjazdu Fizyków Polskich

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, po raz kolejny wszedł w skład Komitetu Doradczego Zjazdu Fizyków Polskich. XXXVIII Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się we wrześniu 2005 roku w Warszawie. Będzie on szczególny z tego powodu, że rok 2005 został ogłoszony przez Europejskie Towarzystwo Fizyczne, Międzynarodową Unię Fizyki Czystej i Stosowanej, UNESCO i Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowym Rokiem Fizyki. Prof. dr hab. Jerzy Warczewski będzie również kierował pracami Komitetu Obchodów Światowego Roku Fizyki 2005, powołanego przez Instytut Fizyki UŚ i katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego, skupiającego naukowców, nauczycieli i studentów.

Jubileusz Profesora Henryka Wróbla

26 października jubileusz 70. urodzin obchodził prof. zw. dr hab. Henryk Wróbel, pracownik Instytutu Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w sali Rady Wydziału Filologicznego im. Prof. Zbigniewa J. Nowaka w Katowicach. W trakcie spotkania zaprezentowana została książka Jubilata: Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, zawierająca ponad dwadzieścia artykułów opublikowanych w kraju i za granicą.

Paleobotanika nagrodzona w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego za wydanie publikacji Paleobotanika Aleksandra Jachowicza i Soni Dybovej-Jachowicz otrzymało nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych za najlepszy podręcznik. Nagrody przyznane zostały 21 października podczas 8. Targów Książki w Krakowie.

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Andrzejem Celińskim

Koło Naukowe Politologów oraz Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych UŚ byli organizatorami spotkania z Posłem na Sejm RP Andrzejem Celińskim, które odbyło się 28 października w I sali sympozjalnej WNS w Katowicach. Tematem spotkania był Podbój jako metoda gry politycznej.

Gościem ks. bp prof. Tadeusz Pieronek

27 października gościem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego był ks. bp prof. Tadeusz Pieronek. Okazją do spotkania stało się opublikowanie przez wydawnictwo Znak wywiadu-rzeki: Kościół bez znieczulenia. Z bp. Tadeuszem Pieronkiem rozmawia Marek Zając. Spotkanie odbyło się w auli Wydziału, w Katowicach. Poprowadził je red. Marek Zając, dziennikarz "Tygodnika Powszechnego".

Profesorowie mianowani

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 18 października 2004 r. nadał tytuł naukowy profesora czworgu pracownikom Uniwersytetu Śląskiego: profesora nauk prawnych Pani dr hab. Stanisławie Kalus, Kuratorowi Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji, profesora nauk biologicznych Pani dr hab. Iwonie Szarejko, pracującej w Katedrze Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, profesora nauk chemicznych Pani dr hab. Beacie Walczak, Kierownikowi Zakładu Chemometrii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii i profesora nauk humanistycznych Panu dr. hab. Edwardowi Długajczykowi, Kierownikowi Zakładu Archiwistyki Wydziału Nauk Społecznych.

Ks. abp Damian Zimoń laureatem Śląskiego Szmaragdu

Ks. abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego został wyróżniony za zasługi dla ekumenizmu, tolerancji i pojednania między narodami. W dniu Święta Reformacji obchodzonego 31 października ks. bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, nagrodził ks. abp. Damiana Zimonia oraz byłego premiera Jerzego Buzka Śląskim Szmaragdem. Wyróżnienie Kościoła ewangelicko-augsburskiego przyznane zostało po raz pierwszy. Nazwa nawiązuje do poetyckiego porównania Śląska do szmaragdu, szlachetnego kamienia składającego się z wielu różnorodnych cząstek. Ideą wyróżnienia jest podkreślenie ekumenicznego wymiaru działań osób związanych ze Śląskiem. Ks. abp Damian Zimoń nagrodzony został za odważne inicjatywy na rzecz ludzi pracy oraz społecznego pojednania.

Gościliśmy Ambasadora Republiki Chorwacji

3 listopada gościem Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego UŚ był Nebojša Koharović, Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce. Ambasador spotkał się z pracownikami i studentami Instytutu oraz wygłosił wykład na temat współczesnej sytuacji polityczno-gospodarczej Republiki Chorwacji i przygotowań do wstąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej.

Zagraniczne - polskie studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego po raz drugi zainaugurowała zajęcia w ramach studiów podyplomowych za granicą. Kwalifikacyjne studia nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego przeprowadzone zostały już dla mniejszości polskiej na Węgrzech, aktualnie zajęcia odbywają się w Niemczech. Studia podyplomowe organizowane są w Szkole od 1999 roku. Wykwalifikowanymi lektorami języka polskiego jako obcego zostało dzięki nim już ponad 100 nauczycieli. W rozpoczętym 30 października kursie w Berlinie bierze udział 25 słuchaczek. Część kosztów przedsięwzięcia na wniosek SJiKP oraz niemieckiego partnera: Kolleg für polnische Sprache und Kultur pokrywa Fundacja Współpracy Niemiecko-Polskiej.

Zmarł prof. Jerzy Duda-Gracz

5 listopada wieczorem w Łagowie (Lubuskie), podczas pleneru malarskiego zmarł prof. Jerzy Duda-Gracz, malarz, rysownik, scenograf i pedagog. Jeden z najbardziej znanych polskich artystów. Wykładowca Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jerzy Duda-Gracz urodził się 20 marca 1941 roku w Częstochowie. Studiował na ASP w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1968 r. W latach 1976-1982 był wykładowcą tej uczelni. Określany jako "wnikliwy satyryk" o ostrym programie publicystyczno-moralizatorskim, tworzył sceny rodzajowe oparte na tradycji malarskiego surrealizmu i ekspresjonizmu. Jest autorem wielu cyklów malarskich (m.in. Motywy i Portrety Polskie, Motywy, Tańce, Dialogi Polskie, Obrazy Jurajskie). Wśród największych dzieł Dudy-Gracza wyróżnia się: "Przemienienie" - plafon w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Toporowie z 1995 r. oraz "Golgotę Jasnogórską" w klasztorze o.o. paulinów w Częstochowie (2000/2001 r.). Najbardziej znane jego prace, to m.in.: "Pamięci ojca", "List na zachód", "Jeźdźcy Apokalipsy czyli Fucha", "Kalendarz polski", "Wigilia". Od 1999 roku Duda-Gracz pracował nad cyklem obrazów będących malarską interpretacją wszystkich dzieł Fryderyka Chopina. To bezprecedensowe w skali światowej przedsięwzięcie artystyczne pt.: "Chopinowi", składa się z ok. 280 dzieł akwarelowych ("Etiudy", "Preludia", "Pieśni") oraz olejnych (wszystkie pozostałe formy malarskie). W swoim dorobku miał ponad 150 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczył w blisko 300 wystawach okręgowych i ogólnopolskich oraz w zagranicznych i międzynarodowych prezentacjach sztuki. Od 1974 roku brał udział w aukcjach współczesnych dzieł sztuki. Prace Jerzego Dudy-Gracza znajdują się w wielu muzeach świata.

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...