ZWYCIĘSTWO RYBNICKIEGO KAMPUSU

22 września 2004 roku Zespół Szkół Wyższych w Rybniku mieszczący się przy ul. Rudzkiej 13, popularnie zwany kampusem, otrzymał nagrodę Grand Prix Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie architektonicznym zorganizowanym przez Zarząd Województwa i Stowarzyszenie Architektów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Prócz prestiżowego Grand Prix ZSW otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Autorami projektu kampusu są Tomasz Tumas i Wiesław Chmielewski z rybnickiej Pracowni Urbanistycznej.

Realizację przekształcenia zespołu poszpitalnego w ośrodek akademicki na wniosek Samorządu Miasta Rybnik rozpoczęto wiosną 1999 roku. Projekt architektoniczny przewidywał zachowanie walorów estetycznych i detali starej architektury, wprowadzając niezbędną rozbudowę o obiekty nowe, o architekturze współczesnej, jednakże nawiązujące formą architektoniczną do zabytkowych elewacji. Obiekty istniejące przekształcono funkcjonalnie w nowoczesne centrum kształcenie nie ujmując nic formie architektonicznej, a wręcz przeciwnie - podkreślając jej walory estetyczne. Stworzono harmonizującą ze sobą, otoczoną zielenią przestrzeń publiczną, w której chętnie przebywają liczne rzesze młodzieży a także mieszkańcy Rybnika. Celem była rewaloryzacja zdewastowanego terenu kompleksu z dużym zaniedbanym obszarem zieleni przylegającej do rzeki Nacyny i włączenie go do tkanki miejskiej*.

W październiku 2000 r. w nowym obiekcie rozpoczęły się

Kampus w Rybniku
Kampus w Rybniku
zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy Centrum Kształcenia Inżynierów, rok później kształcenie rozpoczął UŚ, a w kolejnym roku Gaudeamus… zabrzmiał w auli Akademii Ekonomicznej. Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku powstał w efekcie podpisanego w dniu 24 lipca 2000 r. porozumienia pomiędzy Miastem Rybnikiem a Uniwersytetem, na mocy, którego uznając za konieczne zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty kształcenia postanowiły uruchomić na terenie Rybnika zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, prowadzący kształcenie na poziomie licencjackim. Obecnie w Ośrodku kształci się około 800 studentów, a w roku akademickim 2003/2004 mury opuścili pierwsi absolwenci.

Kampus, ukryty wśród starych kasztanowców i brzóz,

Kampus w Rybniku
Kampus w Rybniku
spowity ciszą i spokojem, jest również obiektem niezwykle funkcjonalnym, na co szczególnie uwagę zwrócił przewodniczący jury Michał Czarski. Wyposażony jest w parkingi, ścieżki spacerowe, ławki, które w pogodne dni zapełniają się studentami niczym na Oxfordzie, Harvardzie czy Sorbonie, a co najważniejsze jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy oraz studenci mają do dyspozycji nowoczesne aule, punkty biblioteczne oraz wyposażone w najnowszy sprzęt pracownie komputerowe. Funkcjonuje tu również Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych dla potrzeb studiów technicznych i biznesu oraz Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych.

Zespół Szkół Wyższych to inwestycja wciąż rozwojowa

Kampus w Rybniku dobrze prezentuje się nie tylko w dzień, ale także nocą
Kampus w Rybniku dobrze prezentuje się nie tylko
w dzień, ale także nocą
aktualnie trwa adaptacja budynku dyrekcji szpitala dla potrzeb hotelu dla kadry naukowej, w planach bardziej odległych znajduje się również stworzenie międzyuczelnianej, nowoczesnej biblioteki akademickiej z centrum kongresowym.

Podczas V inauguracji roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku prezydent miasta Rybnika Adam Fudali, widząc potrzebę dalszych inwestycji w ośrodku dydaktycznym, jak również podniesienia jego prestiżu w imieniu władz, przedstawił propozycję nazwania ZSW imieniem Jana Pawła II.

Władze samorządowe zrobiły wszystko, by Zespół Szkół Wyższych przy ulicy Rudzkiej wyglądał jak obecnie, teraz czas na studentów. Jak powiedział JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek - dyplom uczelni jest indywidualnym certyfikatem, róbmy więc wszystko, by jakość nauczania była najwyższa, bo w innym przypadku życie szybko ten dokument zweryfikuje.

*W artykule wykorzystano informacje zaczerpnięte z opisu projektu projektantów Tomasza Tumasa i Wiesława Chmielewskiego.

Autorzy: Anna Banaszkiewicz, Foto: Archiwum Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...