POMOC W UPOWSZECHNIANIU DOROBKU NAUKOWEGO POLSKIEJ HUMANISTYKI POZA GRANICAMI KRAJU

Program TRANSLACJE

POMOC W UPOWSZECHNIANIU DOROBKU NAUKOWEGO POLSKIEJ HUMANISTYKI POZA GRANICAMI KRAJU

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej oferuje autorom polskich dzieł z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych

dofinansowanie przekładu swoich prac na język kongresowy.

Warunkiem sfinansowania przez FNP tłumaczenia pracy jest udokumentowane zainteresowanie jej publikacją i dystrybucją renomowanego wydawnictwa zagranicznego. Podstawowym kryterium oceny wniosku jest wartość naukowa dzieła.

Wnioski można składać w dowolnym terminie. Formularz wniosku jest dostępny na stronie:http://www.fnp.org.pl/programy/wydaw.htm#3

Szczegółowych informacji udziela koordynator programu, p. Elżbieta Boulangé-Niwińska, tel.: (22) 845 95 09, e-mail: elzbieta.niwinska@fnp.org.pl
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...