Stopnie i tytuły naukowe - Grudzień 2004

Doktoraty:

Wydział Artystyczny
Dr Piotr Tadeusz GRABOWSKI

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Izabela POTOCKA
Dr Artur MUSZYŃSKI

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych
Dr Anna RYCMAN

Wydział Filologiczny
Dr Artur Dariusz KUBACKI
Dr Wacław FORAJTER
Dr Marcin BANIOWSKI

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneOgłoszeniaNiesklasyfikowaneOgłoszeniaZ CieszynaWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoOgłoszeniaNiesklasyfikowaneZ CieszynaW sosie własnymNiesklasyfikowaneKronika UŚStopnie i tytuły naukoweNiesklasyfikowane
Zobacz stronę wydania...