MOWA KS. PROF. DR. HAB. JANA GÓRSKIEGO WYGŁOSZONA NA OTWARCIU KONFERENCJI -RODZIMY CHARAKTER KOŚCIOŁÓW KONTYNENTALNYCH.

MISJOLOGIA MOŻE OŻYWIĆ INNE DZIEDZINY ŻYCIA UNIWERSYTECKIEGO...

Od ponad 30 lat w Polsce rozwija się stosunkowo młoda jeszcze dziedzina teologii, jaką jest misjologia. Najpierw w formie akademickich struktur obecna na ATK w Warszawie, a następnie w wielu innych ośrodkach. Dowodem rozwoju misjologii są także coroczne spotkania misjologów, na razie jeszcze nieformalne, aby przy odpowiednich warunkach przekształcić się w Stowarzyszenie Misjologów Polskich. Sekcja misjologii istnieje już w ramach Polskiego Towarzystwa Teologicznego, z siedzibą w Krakowie. Działania tej sekcji są coraz bardziej widoczne. Coraz bardziej jesteśmy również obecni na forum międzynarodowym: we współpracy z Kongregacją Ewangelizacji Narodów w Rzymie oraz w strukturach International Association of Mission Studies (IAMS) i International Association of Catholic Missiologists (IACM). Na tej mapie aktywności misjologicznej Śląsk jest bardzo aktywny. Wykład misjologii prowadzony jest w Katowicach od ponad 20 lat. Najpierw w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, a obecnie na Wydziale Teologicznym UŚ, gdzie działa Zakład Misjologii i Teologii Religii. W roku 1999 roku w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach odbyła się konferencja "Misje u progu trzeciego tysiąclecia" (materiały z tej sesji zostały opublikowane).

ks. prof. dr hab. Jan Górski
ks. prof. dr hab. Jan Górski
Dzisiejsza konferencja "Rodzimy charakter Kościołów kontynentalnych" w nowej sytuacji, w nowym gmachu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie, stwarza nowe możliwości i wyzwania. W tym miejscu jeszcze raz przytoczę refleksję, którą miałem okazję wypowiedzieć na konferencji IAMS: "Misjologia jest w stanie i powinna ożywić wszystkie dziedziny teologii, ale równocześnie może także ożywić inne dziedziny życia uniwersyteckiego. Otwiera przecież na dialog z innymi religiami i kulturami. Jest otwarta i korzysta z innych dziedzin wiedzy, takich jak: historia, etnologia, lingwistyka, politologia, ekonomia i inne. Stwarza wreszcie dla studentów i profesorów nowe możliwości badawcze oraz praktycznej współpracy".

Temat konferencji zwraca naszą uwagę na posynodalne adhortacje apostolskie Jana Pawła II "Ecclesia in Africa", "Ecclesia in Asia", "Ecclesia in America", "Ecclesia in Europa". Ojciec św. poszerzył znacznie możliwości inkulturacji przez zwołanie synodów kontynentalnych. Dokumenty końcowe przedstawiają nowe pola współpracy Kościołów partykularnych, na poziomie kontynentu, a równocześnie poszanowania bogatej różnorodności z zachowaniem jedności. Wyraża to logo naszej konferencji, symbolizujące przy pomocy kolorów poszczególne kontynenty. Wykłady przedstawiają jeden z możliwych tematów, pobudzających do dyskusji i refleksji. Lektura osobista dokumentów jest dla teologów pewnym zobowiązaniem. Możliwość dyskusji, a także poznanie różnych innych form, takich jak: wystawy, prezentacje książek, koncert czy wreszcie, nie na końcu, osobiste spotkania stwarzają rożne możliwości współpracy z innymi kontynentami na płaszczyźnie duchowej i materialnej współpracy.

ks. prof. dr hab. Jan Górski
Zakład Misjologii i Teologii Religii

Autorzy: ks. prof. dr hab. Jan Górski, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...