PRZEMÓWIENIE PROF. DR. HAB. KRYSTIANA ROLEDERA NA ROZDANIU DYPLOMÓW NAJLEPSZYM ABSOLWENTOM UŚ W ROKU AKADEMICKIM 2003/2004

Zdając sobie sprawę z ram czasowych dzisiejszej uroczystości, bardzo proszę pozwolić mi tylko na odrobinę wystąpienia. Wystąpienia w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego Pana Profesora Rektora Tadeusza Sławka i Zarządu Stowarzyszenia. Proszę zarazem wybaczyć nieobecność Pana Prezesa, któremu wcześniejsze zobowiązania zawodowe nie pozwoliły na udział w dzisiejszej uroczystości.

Odrobina wstępu

Z pewnością życie nie toczy się wg jednego tylko kalendarza. A rozróżnić można ten zwykły, dzienny, od 1 stycznia do 31 grudnia, kalendarz liczony porami roku, kalendarz świąteczny i kalendarz roku akademickiego. Można by zapytać, w który z nich najlepiej wpisuje się dzisiejsza uroczystość?

Odrobina spojrzenia wstecz:

Nie ulega wątpliwości, że kalendarz roku akademickiego macie Państwo już za sobą. To był przecież ostatni, ale i najszczęśliwszy rok. To czerwiec wypełniony euforią po obronie i duma z tytułu magistra, być może połączona z wrażeniem, iż cały świat leży u Państwa stóp. Był to czas wspominania studenckich nocy i dni, wierzę, że semestrów także, a być może i sesji poprawkowych po pręgach „pierwszych” terminów.

Sądzę jednak, że to Państwa „szczególne dzisiaj”,

prof. dr hab. Krystian Roleder
prof. dr hab. Krystian Roleder
związane z wyróżnieniem i uroczystym wręczeniem dyplomu ukończenia studiów, w otoczeniu Najbliższych, najlepiej odpowiada kalendarzowi świątecznemu. To Święto, podczas którego wspomina się i myśli o Tych, do których wdzięczność dopiero z czasem nabiera coraz większego znaczenia. Nie sposób w tej chwili wymienić Wszystkich, ale wśród nich są na pewno Rodzice, Rodzina, Najbliżsi, Promotor, Wykładowcy, Asystenci, Pracownicy dziekanatów. Święto, w którym warto raz jeszcze spojrzeć na studia, jak na czas poświęcony temu, by znaleźć, zobaczyć, posłuchać i zapamiętać, ale i uświadomić sobie, że studia to tylko pewne interludium w nieustannym zdobywaniu-poszukiwaniu sensu istnienia i tego, co wiedzą chcemy nazywać.

Odrobina spojrzenia wprzód:

Uczelnia nie powinna zapomnieć o swoich absolwentach. To przecież przez nich, poprzez Was Szanowni dzisiejsi Wyróżnieni, to, co uniwersyteckie dyfunduje w środowiska społeczne, kulturalne, polityczne, gospodarcze i edukacyjne. Poprzez absolwentów i ich kariery Uniwersytet buduje swoja historię. Dumni jesteśmy, że mamy tak znakomitych absolwentów, jesteście Państwo naszą chlubą. Uniwersytet chce się szczycić Państwa drogą ku wielkości, bowiem coś, co nie ma wielkości, nie może składać się na wielkość; uczelni wyższej w szczególności. Gratulując wyróżnienia i doceniając Wasze osiągnięcia, proszę, zachowajcie tę swoją indywidualność!

Odrobina zachęty, przepraszam - OGROMNA PROŚBA

Od ponad 5 lat działa Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Wśród licznych celów działania są takie, jak upowszechnianie osiągnięć naukowych i dydaktycznych uczelni, współudział w tworzeniu wspólnoty akademickiej, formułowanie rad tyczących się działania uczelni oraz gromadzenie funduszy na cele wspierające działalność Uniwersytetu. Wspomnę w tym miejscu o corocznie organizowanym balu charytatywnym na rzecz budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki uprzejmości Wojewody bal, jedyny w swoim rodzaju, odbywa się w przepięknych salach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Proszę mi wierzyć, że nie chodzi tu o wywoływanie u Państwa czegoś, co nazwać by można doznaniem uczucia silnej przyjaźni. Chodzi o to, abyście, podejmując obowiązki i działania w różnych sferach życia zawodowego, nie zapomnieli Państwo o swojej Alma Mater i zechcieli Jej pomagać, interesować się Jej losem, podpowiadać, podszeptywać.... Życzylibyśmy sobie, by poprzez Stowarzyszenie zawiązywała się między nami specyficzna nić przyjaźni, niczym nić pajęcza, delikatna, ale jakże mocna.

Gorąco zachęcam do wstąpienia w szeregi Przyjaciół uczelni.

Odrobina zakończenia

Panie Rektorze, Szanowni Państwo Dziekani. Bardzo dziękuję za sposobność zabrania głosu w imieniu Stowarzyszenia. Raz jeszcze naszym znakomitym Absolwentom serdecznie gratuluję wszystkich osiągnięć. Bądźcie dumni z tego, że jesteście absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. Proszę, pozostańcie Jego Przyjaciółmi. I życzę Wam także, by w dzisiejszym świecie zdominowanym przez prawo do wszystkiego, w chwilach rozliczeń z samym z sobą, zawsze dominowało u Państwa poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Prof. dr hab. Krystian Roleder
Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół
Uniwersytetu Śląskiego

Autorzy: Krystian Roleder, Foto: Patrycja Mrowiec
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...