Lekcja negocjacji

"Mała Diploma" to tytuł konkursu, który odbył się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Zabawa, zorganizowana z inicjatywy Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych, Koła Naukowego Politologów, Koła Naukowego Integracji Europejskiej oraz Centrum Młodych Dyplomatów, skierowana była do uczniów szkół średnich z całego województwa śląskiego. Wzięła w niej udział m.in. młodzież z Częstochowy, Sosnowca, Pszczyny, Rudy Śląskiej i Gliwic.

Konkurs "Mała Diploma" był dwuetapowy. W pierwszym etapie uczestnicy zmierzyli się z testem obejmującym pytania z zakresu wiedzy o stosunkach międzynarodowych po 1945 roku. Do ścisłego finału zakwalifikowało się siedmiu uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Ich zadaniem w kolejnym etapie konkursu był udział w symulacji negocjacji międzynarodowych dotyczących jednego z aktualnych wydarzeń politycznych.

- Finaliści mieli wypracować kompromis, doprowadzić do porozumienia się stron konfliktu. Musieli przy tym zaprezentować zdolności argumentacji, wykazać się wiedzą merytoryczną, znajomością protokołu dyplomatycznego i pomysłowością. Negocjacje były publiczne i zostały ocenione przez pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego - mówi Anna Orlikowska, przewodnicząca Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych przy Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ.

Pierwszą nagrodę w konkursie jury postanowiło przyznać Annie Lebensztejn z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Otrzymała ona "Laur Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego". Drugie miejsce zajął Rafał Łataś reprezentujący Młodzieżowy Klub Europejski działający przy II LO w Świętochłowicach. Zwycięzcy, jak i pozostali laureaci "Małej Diplomy" (Jarosław Wojnarowski z III LO w Gliwicach, Przemysław Piwowarczyk i Katarzyna Połowniak z IV LO w Sosnowcu, Katarzyna Zielińska z III LO w Gliwicach oraz Jan Wołoszyn z I LO w Pszczynie) otrzymali wiele atrakcyjnych nagród, m.in. dwa semestry bezpłatnej nauki dowolnie wybranego języka w Szkole Języków Obcych "Translator" oraz upominki rzeczowe ufundowane przez prezydentów miast Katowice i Sosnowiec.

Patronat nad konkursem zorganizowanym przy wydatnej pomocy prof. dr. hab. Jana Iwanka - Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr. hab. Bogdana Łomińskiego - Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych, objęli: prof. dr hab. Genowefa Grabowska - przedstawiciel Polski w Konwencie Europejskim, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz prezydenci Sosnowca i Katowic: Piotr Uszok i Kazimierz Górski.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...