Pęczniejemy dumą i osobistościami

Instytut Sztuki cieszyńskiego Wydziału Artystycznego zaistniał na stronach, a przede wszystkim na okładce "Gazety Uniwersyteckiej" - w pierwszych dniach marca ...i tak już pozostało. Spodobało się. W tym miesiącu zapraszamy szczególnie na ostatnie strony naszego pisma, które w całości poświęcamy sprawom Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Mamy nadzieję systematycznie przybliżać Państwu Szanownym Czytelnikom (nie)codzienność tego ośrodka, skupiającego w sobie - poza wspomnianym wyżej, także Instytut Muzyki oraz Międzynarodową Szkołę Nauk o Edukacji i Kulturze (jednostkę prowadzoną wspólnie z Uniwersytetem w Ostrawie). Opiekę nad tą częścią "Gazety..." sprawuje Stanisław Pietroszek, dostępny na co dzień w biurze cieszyńskiej sali konferencyjnej. Właśnie do niego należy kierować związane z Filią teksty, pomysły na teksty i zapotrzebowania: tel.: (0...33) 8546 152, e-mail: zcieszyna@mail.filus.edu.pl

Jest jeszcze co najmniej jedna osoba ...osobistość, którą chcielibyśmy Państwu Naszym Czytelnikom koniecznie przedstawić: to Tomasz Chrobok, od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie pracownik Działu Zamówień Publicznych, a w chwilach wolnych od pracy pasjonat fotografii, wnikliwy obserwator szarej i wielobarwnej rzeczywistości. Swoje prace prezentował na dziewięciu wystawach "VIDI" w galeriach Górnego Śląska (m.in. Centrum Kultury, EMPiK, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych). Fotografie Tomasza Chroboka ilustrowały m. in. wydawnictwa Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, ukazywały się w folderach "Polska" Wydziału Turystyki i Promocji Regionu przy Urzędzie Marszałkowskim. Jako wyłączny fotoreporter rejestrował wydarzenia rangi państwowej (dla Konsulatu Wielkiej Brytanii, Urzędu Wojewódzkiego), zilustrował album: "Województwo Śląskie - Nowa Droga", który jako materiał reklamowy dotarł między innymi na EXPO 2000. Współpracuje z Bankiem Fotografii, a od maja także z "Gazetą Uniwersytecką" z czego jesteśmy szczególnie dumni. Pierwsze fotograficzne smakowitości znajdą Państwo na stronach bieżącego numeru "Gazety...", a to dopiero początek.

Majowa "Gazeta Uniwersytecka" stanowi wydawnictwo dość pękate, a to za sprawą "Dodatku europejskiego", wpisującego się w nurt dyskusji wokółunijnej, oraz ostatniego wydania studenckiego "Suplementu". Zapraszamy do lektury.

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...