VII Konkurs Wiedzy Technicznej rozstrzygnięty

W samo południe 28 marca w auli Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom VII Konkursu Wiedzy Technicznej. To właśnie z nadejściem wiosny organizowana jest impreza, która na trwałe wpisała się do historii i kalendarza imprez Wydziału Techniki. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy technicznej wśród młodzieży szkół średnich i wśród nich właśnie poszukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach technicznych, którzy mogliby podjąć studia na kierunkach kształcenia proponowanych przez Wydziału Techniki, czyli Informatyka i Wychowanie Techniczne. Chcemy również w ten sposób promować nasz Wydział wśród całej społeczności szkolnej Zagłębia Dąbrowskiego i miast ościennych. Warto zaznaczyć, iż tegoroczna impreza odbywała się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusza Janeczka i Prezydenta Sosnowca Pana mgr. Kazimierza Górskiego. Za medialne nagłośnienie całej imprezy odpowiadało, występujące również w roli sponsora Konkursu, radio ESKA-REZONANS.

Prof. Jan Ilczuk (po lewej) i Prorektor ds. Nauki, Promocji i Współpracy UŚ prof. Wiesław Banyś
Prof. Jan Ilczuk (po lewej) i Prorektor
ds. Nauki, Promocji i Współpracy UŚ prof. Wiesław Banyś

VII Konkurs Wiedzy Technicznej przebiegał dwuetapowo. Pierwszy szkolny etap miał miejsce w każdej z 27. zgłoszonych do Konkursu szkół i odbywał się w dniach 10-22 lutego br. Jak poinformowali nas przedstawiciele Szkolnych Komisji Konkursowych w szkolnych eliminacjach uczestniczyło w sumie 980 uczniów. Zwycięzcy tych eliminacji - po pięć osób z każdej szkoły - uzyskali prawo reprezentowania swych szkół w uczelnianym, drugim etapie Konkursu.

I tak 14 marca reprezentanci 27. szkół ogólnokształcących i technicznych z Sosnowca, Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej i po raz pierwszy Jaworzna zasiedli do rozwiązywania zadań testowych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i przedmiotów ogólnotechnicznych. Gdy 126. uczestników finału zaczynało swe zmagania z, jak się później okazało, niełatwym wcale testem, aula Wydziału Techniki i jedna z naszych sal wykładowych pękały prawie w szwach. Warto było się jednak postarać, skoro zwycięstwo dawało szansę na zdobycie promesy uprawniającej do otrzymania indeksu studenta I roku informatyki - dla dwóch pierwszych osób a dla kolejnych pięciu indeksu studenta Wychowania Technicznego. I to jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych!

Prześwietne grono laureatów konkursu
Prześwietne grono laureatów konkursu

Podsumowaniem Konkursu była uroczystość, która odbyła się w dniu 28 marca, w czasie której zgromadzeni goście, sponsorzy, uczestnicząca w konkursowych zmaganiach młodzież oraz ich nauczyciele i dyrektorzy 27. biorących udział w Konkursie szkół, zostali zapoznani z przebiegiem i wynikami VII edycji Konkursu.

Zwycięzcą VII Konkursu Wiedzy Technicznej został Michał MIODEK, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 10 "Elektronik" w Sosnowcu. Drugie miejsce zajął Michał KRUPIŃSKI z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. Miejsce trzecie zdobył Adam BZOWSKI z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Laureatem czwartego miejsca został Marcin KARWIŃSKI z II LO w Jaworznie. Kolejne piąte, szóste i siódme miejsce zajęli uczniowie sosnowieckich szkół: Michał WILK z Zespołu Szkół Zawodowych nr 10 "Elektronik", Wojciech DURCZYŃSKI i Piotr BARANOWSKI z IV LO im St. Staszica oraz Paweł ŻAK z LO im E. Plater.

Wydziałowa Komisja Konkursowa działająca pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Ilczuka przyznała nagrody nie tylko dla kolejnych 7 finalistów Konkursu ale także dla liderów klasyfikacji punktowej z każdej z 27. szkół oraz dla uczniów z tych szkół, które po raz pierwszy uczestniczyły w konkursowych zmaganiach, tj. V LO w Sosnowcu i II LO w Jaworznie. Specjalne upominki otrzymały również - stanowiące absolutną mniejszość w tym męskim gronie - panie. Było ich bowiem tylko 6!

Zwycięzca konkursu Michał Miodek
Zwycięzca konkursu Michał Miodek

Laureaci VII Konkursu Wiedzy Technicznej, zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego Nr 8 z dnia 3 grudnia 2002, uzyskali uprawnienia do podjęcia studiów na Wydziale Techniki bez postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie zatem z Regulaminem VII konkursu Wiedzy Technicznej wolny wstęp na kierunek Informatyka mają Panowie Michał Miodek i Adam Bzowski, a kolejna piątka finalistów może podjąć studia na kierunku Wychowanie Techniczne. Warto zaznaczyć, iż nasi laureaci dzięki uzyskanym uprawnieniom mogą stać się pierwszymi studentami Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach - taką bowiem nazwę będzie nosił Wydział Techniki od 1 października 2003 roku.

Przyznanie wielu cennych nagród rzeczowych było możliwe dzięki życzliwości przyjaciół naszego Konkursu, do których niewątpliwie należą władze miejskie i oświatowe Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej, władze rektorskie i administracyjne naszej uczelni oraz władze dziekańskie Wydziału Techniki. Do grona naszych serdecznych przyjaciół zaliczamy również kierownictwo i pracowników Firmy Uni Mensa, którzy zadbali nie tylko o dostarczenie naszym konkursowiczom słodkiego "co nieco" w trakcie rozwiązywania przez nich zadań konkursowych, ale przygotowali elegancki i niezwykle smaczny poczęstunek dla wielu znamienitych gości, którzy po oficjalnej części uroczystości uczestniczyli w spotkaniu z władzami Wydziału Techniki.

W czasie tego spotkania pracownicy Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych - główni organizatorzy tej imprezy - odebrali wiele gratulacji m.in. od obecnego na uroczystości prof. dr. hab. Wiesława Banysia - Prorektora ds. Nauki, Promocji i Współpracy UŚ, Wiceprezydenta Sosnowca Zbigniewa Jaskierni, Prezydenta Dąbrowy Górniczej Jerzego Talkowskiego i od wielu innych życzliwych nam osób, za tak sprawne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia.

W "Kronice Wydziału Techniki" znów znalazły się słowa świadczące o uznaniu jakim cieszy się Konkurs Wiedzy Technicznej wśród ogromnej rzeszy młodzieży szkolnej i nauczycieli szkół średnich, dyrekcji tychże szkół oraz władz miejskich i oświatowych.

I chociaż zorganizowanie tak dużej imprezy nie było wcale sprawą prostą, to jednak wszystkie trudne chwile, szybko uciekły w "niepamięć", gdy otaczały nas zewsząd zadowolone i życzliwe spojrzenia. Zapomina się wtedy o wszystkich problemach i kłopotach, które trzeba było w drodze do uroczystego finału rozwiązać.

Pożegnaliśmy tegorocznych uczestników konkursowych zmagań składając na zakończenie solenną obietnicę, iż po krótkim wypoczynku i letnich wakacjach przystąpimy do organizacji kolejnej, VIII już edycji "naszego konkursu".

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...