Grant KONTAKTY II

Między 24 a 28 marca grupa studentów i

Z wizytą w Ostrawie
pedagogów z cieszyńskiego Instytutu Sztuki, przebywała w Katedrze Sztuki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Ostrawie (katedře výtvarné tvorby Pedagogicke fakulty) realizując międzynarodowy grant KONTAKTY II Uni Europejskiej z funduszu Phare. Inicjatorem projektu ze strony czeskiej była Galeria Magna, działająca w bliskim związku z Wydziałem Pedagogicznym. Ze strony polskiej inspiratorem była dyrektor Instytutu Sztuki adi. II Małgorzata Łuszczak.

Założeniem grantu, jak sugeruje jego nazwa, jest zbliżenie obu środowisk uczelni, działających w regionie przygranicznym i wspólne działania artystyczne. Odbywać się to ma poprzez warsztaty, koordynowane przez uczestniczących w grancie pedagogów, ale przede wszystkim przez poznawanie specyfiki kształcenia na obu uczelniach i artystycznych środowisk przygranicznych. W spotkaniu, obok młodych artystów, uczestniczyli też teoretycy sztuki (w Czechach jest to odrębna specjalność na uczelni artystycznej). W przypadku polskiego uniwersytetu była to wybrana grupa studentów, którzy sprawnie władają piórem i którym bliska jest teoretyczna refleksja o sztuce.

Jak wspomniano pierwsza część grantu

Z wizytą w Ostrawie
odbyła się w Ostravie i jej organizatorem była strona czeska. Wywiązała się z tego znakomicie. Studenci podzieleni na trzy pracownie: malarską, rzeźbiarska i graficzną, realizowali swoje prace, wspólnie z gospodarzami, pod okiem tamtejszych pedagogów. W tym czasie grupa teoretyków zapoznawała się ze sztuką czeską pogranicza, odwiedzając pracownie twórców, zwiedzając galerie sztuki i muzea. Bowiem, jak powiedziała podczas pożegnalnia opiekunka czeskiej grupy teoretyków, dr Maria Sčasna, jest trochę tak, że znamy wielką sztukę Paryża i Włoch, a zupełnie nic nie wiemy co dzieje się za miedzą. Grant ma tę niewiedzę przełamywać. Jego zaletą niewątpliwie jest to, że po zajęciach w pracowni jego realizacji towarzyszyło normalne życie studenckie, wizyta w klubie jazzowym, biesiady w akademiku. Nie do końca integracja ta przebiegała bez oporów. Grupa polskich rzeźbiarzy nie chciała poddać się rygorom uniwersyteckiej pracowni i powstały dzieła całkowicie odmienne w charakterze (ale bardzo interesujące) niż równoległe czeskie. Pewna hermetyczność obu środowisk przełamywana była powoli.

Ponieważ druga część projektu realizowana

Z wizytą w Ostrawie
będzie w Polsce, jest jeszcze sporo czasu by tę integrację uczynić jeszcze pełniejszą i autentyczną, nie ograniczoną do okazjonalnych akcji. Grupę czeską Instytut Sztuki gościć będzie w maju. Na lipiec przewidziana jest wystawa prac powstałych w Galerii Magna w Ostravie, której towarzyszyć będzie katalog z polskimi i czeskimi tekstami (grupa teoretyków). W październiku, w Cieszynie z kolei, odbędzie się wystawa prac powstałych w Polsce, którym także towarzyszyć będzie wydany, dwujęzyczny katalog i wspólne seminarium podsumowujące grant.

Czy będzie miał kontynuację? Zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od woli obu stron.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...