Orkiestra Muzyki Nowej w Studiu Polskiego Radia

Orkiestra Muzyki Nowej w Studiu Polskiego Radia

16 marca w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbył się koncert Orkiestry Muzyki Nowej. Wydarzenie to, transmitowane na żywo przez program II PR, wiąże się z dwiema postaciami z kręgu Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie - Aleksandrem Lasoniem i Wiesławem Cienciałą.

Orkiestra Muzyki Nowej powstała z inicjatywy Aleksandra Lasonia w 1996 roku. Trzon zespołu tworzą muzycy kwartetu smyczkowego "Akademos" i innych śląskich zespołów kameralnych. Muzycy przyjęli na siebie szczytne, a zarazem trudne zadanie promowania muzyki najnowszej i klasyki XX wieku. Wysoki poziom wykonawczy orkiestry sprawił, iż ma ona wysoką pozycję w polskim środowisku muzycznym i jest chętnie zapraszana do udziału w koncertach i festiwalach (m. in. Warszawska Jesień). Ideą koncertu "Generacje" była prezentacja utworów młodego, średniego i starszego pokolenia kompozytorów. Wśród prezentowanych utworów znalazł się "Variants No. 5" Wiesława Cienciały, drugiego ze wspomnianych pracowników naszej uczelni. Koncert spotkał się z dobrym odbiorem wśród publiczności i bardzo przychylnymi recenzjami krytyków, co zapewne zaowocuje jeszcze częstszymi wizytami zespołu na renomowanych estradach.

Profesor Halina Goniewicz-Urbaś

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 2 grudnia 2002 nadał tytuł naukowy profesora 50 nauczycielom akademickim i pracownikom sztuki. W zaszczytnym gronie znalazła się również pani prof. Halina Goniewicz-Urbaś, długoletni, zasłużony pracownik naszej uczelni.

Jej działalność kojarzona jest głównie z Akademickim Chórem "Harmonia", z którym zdobyła wiele nagród na krajowych i zagranicznych konkursach. Działalność dyrygencka pani profesor nie ogranicza się jednak do tego zespołu. Z innych wspomnieć należy o założonym w 1997 roku chórze Absolwent ze Skoczowa, złożonym z absolwentów kierunku muzycznego cieszyńskiej Filii UŚ, z którym w 2001 roku zdobyła złoty medal na festiwalu "Jesta Musicale" w Ołomuńcu. Pani Halina Goniewicz-Urbaś znana jest również na Zaolziu jako dyrygent Chóru Mieszanego "Dźwięk" z Karwiny.

XV lat Orkiestry Salonowej

Koncert w Kościele Jezusowym w Cieszynie,

Koncert
1 marca 2003, podsumował XV-lecie działalności Orkiestry Salonowej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Orkiestra została założona przez prof. Hilarego Drozda, który poprowadził również koncert jubileuszowy.

Repertuar zespołu stanowią utwory o rodowodzie operetkowym, jak również utwory Jana Sebastiana Bacha i innych kompozytorów muzyki klasycznej. Z okazji XV-lecia orkiestra zaprosiła znakomitych solistów - prof. Jadwiga Kaliszewska zagrała koncert a-moll Bacha i, wspólnie z prof. Drozdem, koncert podwójny d-moll tegoż kompozytora. W pierwszej części orkiestra została wzmocniona liczebnie przez studentów instrumentalistyki cieszyńskiej Filii UŚ. W drugiej części - o bardziej rozrywkowym charakterze - solistami byli Magdalena Spytek (sopran) i Hubert Miśka (tenor). Licznie zgromadzona w kościele Jezusowym publiczność nie pozwoliła orkiestrze odejść bez bisu.

Autorzy: K.G.
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...