Nagroda młodych bibliotekarzy

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej na Wydziale Filologicznym UŚ - mgr Kamila Janiszewska - jest laureatką ogólnopolskiego konkursu "Nagroda Młodych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich" na najlepszą pracę magisterską w zakresie specjalności kierunkowej. Praca, zatytułowana Elektroniczne dostarczanie dokumentów jako nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa, której promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki, pokonała rekordowo dużą w krótkiej historii konkursu liczbę konkurentek i zostanie opublikowana przez Wydawnictwo Stowarzyszenia.

Nagrodzonej absolwentce i Jej opiekunowi serdecznie gratulujemy.

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...