Zespół Muzyki Dawnej "Agere Gratias Antiqua"

Zespół Muzyki Dawnej AGERE GRATIAS ANTIQUA został założony w 2000 r przez Grażynę Klein przy Zakładzie Zespołów Muzycznych Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wszyscy czlonkowie (Grażyna Klein, Anna Szłapa, Magdalena Szwanda, Tomasz Polok, Piotr Szymik) są już absolwentami Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie. Opiekę artystyczną nad zespołem sprawuje Grażyna Heller, wykładowca macieżystej Uczelni Zespołu.

Podstawowym instrumentarium zespołu są:

Zespół Muzyki Dawnej
flety proste, flet traverso, flet corna musa, lutnia dziesięciochórowa, teorban, gitara, klawesyn oraz instrumenty perkusyjne.

Repertuar obejmuje muzykę instrumentalną i wokalną kręgu europejskiego od średniowiecza do baroku (XIII - XVII w ). Jest to muzyka religijna i świecka, liryka miłosna, pieśni biesiadne i utwory taneczne, często o charakterze żartobliwym; są także kompozycje oparte na szlachenej polifonii - skupione i zadumane oraz przepięknie brzmiące perełki barokowego stylu galant. Muzykę polską reprezentują m.in. pieśni wielkopostne i maryjne, kolędy, utwory z tabulatury Jana z Lublina. Zespół rozwija bogatą działalność artystyczną w Polsce i za granicą. W 2001 roku wydał płytę z muzyką dawną. Wraz z Kołem Artystyczno-Naukowym Muzyki Dawnej zespół prowadzi próby otwarte dla zainteresowanych studentów, co zaowocowało udziałem kilku nowych muzyków w koncertach.

Autorzy: G.H.
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...