Ogólnopolska konferencja

Ogólnopolska konferencja

"Dylematy zarządzania kapitałem ludzkim
u progu wejścia do Unii Europejskiej"

odbędzie się 29-30 maja
w Szkole Zarządzania UŚ w Chorzowie,
ul. 75 Pułku Piechoty 1.

Organizatorem konferencji jest
Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego przy
współpracy Regionalnego Centrum
Informacji Europejskiej i Biura Promocji i Karier UŚ.

Patronat honorowy nad konferencją objęli
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
Prezydent Miasta Chorzowa oraz
Prince of Wales International Business Leaders Forum.

W konferencji zaplanowano udział
przedstawicieli rządu, władz Regionu i władz samorządowych.
Swoje uczestnictwo zapowiedział już m.in. Ryszard Kapuściński.

Sekretariat konferencji:
opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Kożusznik
kozuszni@us.edu.pl
sekretarz konferencji: dr Anna Wziątek-Staśko
a.w.s7@wp.pl
tel./fax: (0...32) 241 04 78

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...