Konferencja Bliskowschodnia

"Konferencja Bliskowschodnia" to najnowsza inicjatywa Naukowego Koła Integracji Europejskiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Konferencja odbędzie się 26 maja w auli im. K. Lepszego w budynku Rektoratu UŚ i dotyczyć będzie kultury krajów bliskiego wschodu, ich obecnej sytuacji politycznej oraz polskiej polityki bilateralnej wobec tego regionu

W ramach konferencji prelekcje wygłoszą: absolwent arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, delegaci Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce oraz specjaliści "Gazety Wyborczej" zajmujący się tematyką bliskowschodnią. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy także Krzysztofa Mroziewicza - dziennikarza i publicystę tygodnika "Polityka", komentatora programu telewizyjnego "7 dni - Świat".

Patronat Honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek.

Konferencja jest częścią większego projektu NKIE pt. "Poznaj, aby zrozumieć". Projekt ten skierowany jest do studentów UŚ oraz uczniów szkół średnich woj. Śląskiego. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z dorobkiem kulturowym mniejszości narodowych w Polsce oraz pogłębianie świadomości i tolerancji wobec odmienności.

NKIE istnieje od 1990 roku, zrzesza ponad trzydziestu studentów Wydziału Nauk Społecznych oraz MISH Uniwersytetu Śląskiego. Funkcję opiekuna naukowego pełni dr hab. Joachim Liszka. Statutowym zadaniem Koła jest poszerzania wiedzy i zainteresowań studentów, a także prowadzenie pracy badawczej. W naszym gronie skupieni są również absolwenci, pracownicy naukowi i sympatycy.

Kontakt: Zbigniew Trzaskowski (Koordynator Konferencji)
Tel.: 606412475, e-mail: zby_t@op.pl

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...