Nasze cztery miesiące we Francji

Współpraca między Centre de Formation Pédagogique w Cambrai we Francji a Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie jest prowadzona od 2000 roku. Wcześniej miała ona charakter prywatnych kontaktów między wykładowcami, obecnie dzięki międzynarodowemu programowi Sokrates/Erasmus prowadzona jest wymiana pracowników naukowych i studentów, stwarzająca możliwości poszerzania wiedzy, kompetencji i umiejętności pedagogicznych.

Z powodu różnic programowych, wymiana prowadzona jest w inny sposób niż wszystkie projekty międzynarodowe. Polscy studenci edukacji wczesnoszkolnej mają możliwość wyjazdu na cztery miesiące (od września do grudnia, nasz wyjazd był drugim w historii współpracy), natomiast wybrani studenci francuscy wraz z wykładowcami - na tydzień.

Centre de Formation Pédagogique jest miejscem kształcenia pedagogów na potrzeby szkolnictwa katolickiego we Francji. Współpracuje z Université Catholique w Lille, a oprócz tego z polskim i węgierskim uniwersytetem. Nauka trwa dwa lata i można ją rozpocząć po ukończeniu dowolnych studiów licencjackich. Przyjmuje się 30-40 osób na rocznie.

Pierwszy rok studiów koncentruje się na poszerzaniu wiadomości z francuskiego, matematyki, i angielskiego. Rok drugi zostaje uzupełniony o takie zajęcia jak pedagogika, wychowanie przedszkolne, filozofia i jeszcze jeden przedmiot odpowiadający polskiemu seminarium. Oprócz tego przez dwa lata są prowadzone zajęcia z muzyki, edukacji fizycznej, plastyki, biologii, historii, geografii i technologii. Ważne miejsce zajmują katecheza oraz liczne praktyki pedagogiczne w szkołach.

Zajęcia w CFP prowadzone są w systemie cyklicznym, tzn. jeden przedmiot może być prowadzony tylko przez trzy miesiące. Zarówno w CFP, jak i w każdej innej szkole, począwszy od maternelle (przedszkole) do liceum lekcje rozpoczynają się zawsze o 9.00 rano i kończą się o 17.00. Między 12.00 a 14.00 jest przerwa obiadowa. Posiłki są spożywane bądź na terenie szkoły, bądź z rodzicami.

Nasz pobyt obejmował uczestnictwo w zajęciach na drugim roku. Brałyśmy także czynny udział w praktykach w wybranych katolickich szkołach podstawowych i "gimnazjach" (college). Nie były to tylko lekcje o charakterze obserwacyjnym, bowiem miałyśmy okazję przeprowadzić kilka zintegrowanych zajęć. Tematem przewodnim była Polska i nasze tradycje, które we Francji są w ogóle nie znane. Główną uwagę dzieci skupiłyśmy na Krakowie, jego historii i zabytkach oraz na legendzie o Smoku Wawelskim. Najwięcej radości czerpały z samodzielnego wykonania smoków. Mamy nadzieję, że dzięki tym lekcjom zaszczepiłyśmy w młodych Francuzach ciekawość i chęć poznawania Polski i jej kultury.

Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszyły

We Francji
się analizy, odbywające się po zakończonych praktykach. Prowadzone są osobno dla dydaktyki, matematyki, francuskiego, filozofii i etyki. Przebiegają przy pomocy wykładowców z CFP i nauczycieli ze szkół przyjmujących studentów - w sześciu etapach i sześcioosobowych grupach. Polegają na przedstawieniu przez każdego ze studentów jednego problemu, próbie wyjaśnienia, dlaczego zaistniał i wspólnej pracy nad znalezieniem jego możliwych rozwiązań. Jest to olbrzymia pomoc dla studentów, mogącymi podzielić się problemami, które miały miejsce w trakcie stażu. Wiedzą, że nie są jedynymi osobami, które mają wątpliwości i że mogą liczyć na wsparcie ze strony wykładowców i kolegów. Taka forma "zaliczania" praktyk sprzyja szybszemu i praktycznemu zdobywaniu umiejętności pedagogicznych, a także integruje grupę.

Wymiana, w której brałyśmy udział, umożliwiła nam nie tylko możliwość porównania systemów kształcenia, ale również pozwoliła na zwiedzanie, poznanie życia codziennego Francuzów i ich kultury, umiejętności bawienia się i spędzania czasu wolnego, a także zwiedzanie, zwiedzanie, zwiedzanie... Cztery miesiące przyniosły nam nowych przyjaciół i poprawiły umiejętności językowe. Uważamy, że jest to jedna z najciekawszych form poznawania innych krajów, zdobywania kontaktów i rozwijania zainteresowań. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości takiego wyjazdu.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...