DOKTORAT HONORIS CAUSA UŚ DLA PROF. ANDRZEJA LASOTY

Ocena osiągnięć profesora Andrzeja Lasoty

Profesor Lasota jest matematykiem wszechstronnym. Jego specjalnościami są zarówno równania różniczkowe, jak i rachunek prawdopodobieństwa, a ponadto teoria fraktali. Ze szczególnym upodobaniem, uwieńczonym znakomitymi sukcesami, zajmuje się on również zastosowaniami matematyki.

Współpracuje z lekarzami w zakresie fizjologii, sprowadził problem do równania różniczkowego z opóźnionym parametrem. Równanie to było potem przedmiotem badań szeregu innych matematyków za granicą. Inne jego pomysły zastosowań miały miejsce w mechanice technicznej, gdzie ich sukces był nie tylko teoretyczny, ale okazał się znakomity w praktyce.

Prof. Lasota posiada licznych uczniów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspólnie z kanadyjskim matematykiem napisał wysoce wartościową i oryginalną książkę Chaos, Fractals and Noise, która doczekała się różnych wydań, między innymi w światowej serii Springera, Applied Mathematical Sciences. W samej matematyce, w równaniach różniczkowych i rachunku prawdopodobieństwa posiada prof. Lasota głębokie wyniki o znaczeniu międzynarodowym. W szczególności uzyskał on odpowiednik alternatywy Fredholma w teorii nieliniowych oparatorów wielowartościowych. W rachunku prawdopodobieństwa odkrył on metodę funkcji dolnej w operatorach Markowa, która znalazła oddźwięk i była styosowana przez zagranicznych specjalistów.

Wyrazem światowego uznania jego osiągnięć naukowych było zaproszenie na wykład plenarny na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Jest to wyróznienie w skali światowej, którego dostepują jedynie nieliczni.

Prócz tego, że prof. Lasota posiada wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki, należy podkreślić jego głębię i oryginalność. Jest on osobowością niezwykle wysokiej inteligencji ogólnej, która pozwoliła mu na pomysły wyjątkowo oryginalne, na które nie wpadli inni specjaliści. Te jego zalety uwidaczniają się w sposób ewidentny również w jego niezwykle wartościowej działalności dydaktycznej.

Sadzę więc w sumie, że kandydatura Profesora Andrzeja Lasoty na Doktora Honoris Causa Waszej Uczelni jest znakomita.

Stanisław Łojasiewicz
profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...