Łojasiewicz Stanisław, prof. zwyczajny

WydanieArtykuł
nr 2 (91) Listopad 2001Ocena osiągnięć profesora Andrzeja Lasoty