10-LECIE KOLEGIUM JĘZYKA BIZNESU...

...obchodzono w Sosnowcu 8 października br. Uroczysta inauguracja odbyła się z udziałem m.in. Rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka i prezydenta miasta Michała Czarskiego.

Po przemówieniu rektorskim głos zabrał prezydent Sosnowca. W kilku słowach gratulował jubileuszu, podkreślając życzliwość władz miasta dla dotychczasowej i dalszej działalności placówki. Zwrócił uwagę, że postawienie na edukację w mieście, obsługę zarówno od strony biznesu, jak i języka jest dziś niezwykle istotne. Podczas uroczystości wręczono, nadane na wniosek dyrekcji i Rady Naukowej Kolegium nagrody nauczycielom akademickim placówki, ale i osobom, które w istotny sposób wniosły wkład w jej dziesięcioletnią działalność. Dyrektor Alicja Mrózek dokonała następnie uroczystego aktu immatrykulacji studentów I roku. W czasie tej części uroczystości lekki uśmiech na twarzach części (młodych) osób na widowni wzbudził fakt, że tradycyjne „Gaude Mater” towarzyszące uroczystości zostało odtworzone z głośnika (trzeszczącego), co stworzyło efekt tzw. „starej płyty”. Duże zainteresowanie wywołał również późniejszy wykład inauguracyjny prof. Maksymiliana Pazdana z Wydz. Prawa i Administracji UŚ, który mówił o języku w międzynarodowym obrocie handlowym.

Autorzy: MK
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...