Informacje o wynikach rekrutacji w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2001/2002

Uniwersytet Śląski kształci 39452 studentów na 31 kierunkach studiów oraz na dwóch Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach. Kształcenie odbywa się na 11 wydziałach, w tym na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz w 6 jednostkach międzywydziałowych.

W roku akademickim 2001/2002 limit na studia dzienne wynosił: 5655 miejsc;

 • zgłosiło się 18525 kandydatów;
 • przyjęto: 5926;

na studia zaoczne i wieczorowe: 9020 miejsc;

 • zgłosiło się 8705 kandydatów;
 • przyjęto: 7742.

Pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Śląskim rozpocznie 13668 studentów.

W ostatnich kilku latach obserwuje się wzrost zainteresowania studiami, które nie tylko pozwalają zdobyć wyższe wykształcenie ogólne, ale także przygotowanie do pełnienia roli zawodowej w wielu obszarach życie i działalności praktycznej.

Ranking popularności kierunków jest następujący:

1. psychologia 16,0 kandydatów na 1 miejsce;
2. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 11,2;
3. filologia angielska 10,3;
4. reżyseria 8,7;
5. pedagogika 8,5;
6. język hiszpański 7,2;
7. prawo 7,2;
8. socjologia 5-letnia 7,0;
9. politologia 6,8;
10. filologia germańska 6,3;
11. socjologia (Rybnik) 6,0;
12. geologia 5,7;
13. politologia (Rybnik) 5,5;
14. informatyka 5,4;
15. socjologia 3-letnia 5,1;
16. kultura i literatura brytyjska i amerykańska 5,1;
17. organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 5,0

Dużym zainteresowaniem cieszą się studia na Wydziale Radia i Telewizji:

 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia,
 • reżyseria,
 • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

Nowe kierunki studiów uruchomione od roku akademickiego 2001/2002:

 • teologia;
 • ochrona środowiska – interdyscyplinarne studia przy współpracy Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii.
 • grafika – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny,
 • instrumentalistyka – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

W nowym Ośrodku Działalności Dydaktycznej w Rybniku rozpocznie studia 209 studentów na kierunkach:

 • socjologia,
 • filozofia,
 • historia,
 • politologia,
 • filologia polska,
 • fizyka o specjalności ekonofizyka.

Od powstania Uniwersytetu Śląskiego ukończyło studia dzienne 42 tysiące absolwentów i 23 500 absolwentów studia zaoczne

Rok akademicki
2001/2002 2000/2001
St. dzienne
- kandydaci: 18 525 15184
- przyjęci: 5 926 5354
St. zaoczne
- kandydaci: 8660 9250
- przyjęci: 7742 8426
Przyjęci ogółem: 13 668 13 780

Materiał przygotowany przez
Dział Nauczania UŚ.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...