KRÓTKO

5 listopada 2001 r. o godz. 19.00 w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach zostanie odprawiona msza św. za duszę śp. Augusta Chełkowskiego w drugą rocznicę śmierci.

* * *

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź został członkiem korespondentem Wydziału Przyrodniczego PAU. Dyplom powołania zostanie wręczony w dniu 17 listopada br. Prof. Niedźwiedź jest m.in. kierownikiem Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. List gratulacyjny przesłał m.in. Prezes Oddziału PAN w Katowicach, prof. Zbigniew Bojarski.
Prof. dr hab. Jerzy Warczewski z Instytutu Fizyki UŚ, podczas XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich, (Toruń, 16-21 IX), został ponownie wybrany członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

* * *

30 sierpnia br. w Castel Gandolfo odbyło się czwarte już spotkanie rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z papieżem Janem Pawłem II. W spotkaniu uczestniczył m.in. Prorektor UŚ prof. Krystian Roleder. Papież w posłaniu skierowanym do rektorów wypowiadał się na temat roli nauki we współczesnym świecie, Zwracając uwagę na związki nauki z wiarą, nawiązywał do ogłoszonej przed kilku laty encykliki „Fides et Ratio”. W przemówieniu Ojciec Święty przestrzegał przed uprawianiem nauki w celach głównie ekonomicznych, kładąc nacisk na odpowiedzialność każdego naukowca, który w swej działalności powinien się kierować dbałością o wymóg sprawiedliwości, poszanowania życia i godności ludzkiej. Jan Paweł II przekazał specjalne pozdrowienie dla wszystkich pracowników naukowych, administracyjnych, oraz studentów.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...