XXXIV INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

1 października br. w auli Wydziału Nauk Społecznych odbyły się uroczystości inauguracyjne roku akademickiego 2001/2002.

Inauguracja roku akademickiego

W spotkaniu, poza władzami, pracownikami uczelni i studentami (w tym „świeżo upieczonymi” przedstawicielami nowego rocznika, którym wręczono uroczyście indeksy) wzięli udział przedstawiciele śląskich miast, postaci świata nauki i kultury spoza naszego regionu. Podczas uroczystości wręczono nagrodę Ministra Edukacji Narodowej którą w tym roku uzyskała dr hab. Krystyna Kłosińska z Wydziału Filologicznego UŚ za pracę habilitacyjną pt: "Ciało, pożądanie, ubranie" - o książce, która znalazła się w zeszłym roku w finale Nagrody Literackiej NIKE, pisaliśmy wielokrotnie na łamach "Gazety Uniwersyteckiej". Wręczono ponadto nagrody JM Rektora UŚ dla autorów wyróżnionych w uczelnianym konkursie prac doktorskich.

Inauguracja roku akademickiego

Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prof. Krystian Roleder przedstawił listę stypendystów Ministra Edukacji Narodowej.

W tym roku wyróżnienie to uzyskała rekordowa ilość studentów - 31 osób.

Inauguracja roku akademickiego
Wykład inauguracyjny, zatytułowany O komputerach kwantowych i niezwykłych właściwościach nanorurek węglowych wygłosiła prof. Elżbieta Zipper z Zakładu Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Uroczystość zakończył koncert Kwartetu Smyczkowego studentów Akademii muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w składzie: Wojciech Dziembowski - I skrzypce, Artur Prax - II skrzypce, Łukasz Unger - altówka, Aleksandra Tlałka - wiolonczela. Wykonano kolejno: Kwartet c-moll Op. 18 nr 4 Ludwiga van Beethovena (część I Allegro ma non tanto), oraz Kwartet D-dur op. 11 Piotra Czajkowskiego (część II Andante cantabile, część III - Scherzo).

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego
Publikujemy osobno wystąpienie Rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka, oraz wykład inauguracyjny prof. Elżbiety Zipperowej.
Autorzy: MK
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...