Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Czerwiec 1999

Na stanowisko profesora zwyczajnego mianowany został:
Prof. dr hab. Henryk Wróbel WFil.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
Dr hab. Beata Walczak WMFCh
Dr hab. Maciej Sablik WMFCh
Dr hab. Henryk Czyż WMFCh
Dr hab. Henryk Szabała WNS

Stopień naukowy doktora uzyskali:
Dr Mirosław Trybisz WFil.
Dr Adam Wojtaszek WFil.
Dr Joanna Madloch WFil.
Dr Alina Kafel WBiOŚ
Dr Adam Guzik WMFCh
Dr Justyna Połedniok WMFCh
Dr Wojciech Krawczyński WNoZ
Dr Krystyna Węgrzyn WNS
Dr Maria Korusiewicz WNS
Dr Andrzej Pokora WPiA
Dr Ryszard Solik WP-A
Dr Marek Rembierz WP-A

I stopień kwalifikacji Jan Franciszek Hesse