PROMOCJA XIĘGI

okładka

Katowice we wrześniu 1997 roku były miejscem X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Prawdziwym zwieńczeniem katowickiego spotkania stało się opublikowanie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego oficjalnej Xięgi Zjazdu zatytułowanej Śląsk-Polska-Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej, której redaktorami byli ojcowie Zjazdu: prof. Antoni Sułek (ówczesny Przewodniczący PTS) oraz prof. Marek S. Szczepański (Dyrektor Instytutu Socjologii UŚ). W minionych latach urobek nie każdego Zjazdu miał możność ukazać się drukiem. Nic więc dziwnego w tym, iż wydanie Xięgi uhonorowano zorganizowaną 19 maja przez Wydawnictwo Uniwersyteckie, Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS) oraz Instytut Socjologii UŚ imprezą promocyjną.

Majowa promocja stała się nie tylko pretekstem do podsumowania dorobku Zjazdu (mówił o tym między innymi obecny przewodniczący PTS prof. Andrzej Kojder), ale przede wszystkim stworzyła możliwość refleksji nad miejscem problematyki śląskiej w polskich badaniach socjologicznych. Tematowi temu poświęcona była promocyjna laudacja prof. Władysława Kwaśniewicza, który choć jest związany od lat z Uniwersytetem Jagielońskim, to światem jego dzieciństwa jest Górny Ślask.

Obszerny tom zawiera trzydzieści dwa artykuły, przygotowane przez trzydziestu pięciu autorów z wszystkich ważniejszych ośrodków naukowych kraju. Wedle prof. Marka S. Szczepańskiego (jednego z redaktorów tomu) na jego kształcie zaważyły czynniki klimatologiczne i geograficzne. Prace dobierane były tak by oddać klimat Zjazdu i pokazać geografię polskiej socjologii. Dlatego też znajdziemy w nim opracowania sytuujące się w czterech najważniejszych nurtach katowickiej debaty socjologów: Śląskowi jako problemowi socjologicznemu, nowej różnorodności społeczeństwa polskiego, miejsca naszego społeczeństwa w zmieniającym się świecie oraz obrachunkom socjologicznym. Jeżeli czytelnik chce się przekonać, czy socjologowie potrafią mówić o tych problemach rzeczy mądre i ważne, polecam Xięgę, która od majowego spotkania rozpoczęła swój samodzielny żywot.

Autorzy: T.N.