PODYPLOMOWE STUDIUM NAUCZANIA KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
W roku akademickim 1999/2000

Ogłasza zapisy na dwusemestralne

PODYPLOMOWE STUDIUM NAUCZANIA KULTURY
POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Dla absolwentów studiów filologicznych

W sekretariacie szkoły należy złożyć:
- podanie
- życiorys
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu
- 3 zdjęcia

Zgłoszenia przyjmowane są do 20. 07. 1999, pokój 424 (IV p. )
Wydział Filologiczny
Plac Sejmu Śląskiego 1
40 032 Katowice
tel. : 251 29 91
e-mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl
internet: http://www.us.edu.pl/~sjikp/