ERRATA

Z tekstu p. rektor Zofii Ratajczakowej zatytułowanego "Królewski podarunek" ("GU" nr 64) "wypadło" zakończenie. Oto jego poprawna wersja:

Dla przyszłości ośrodka jako części Uniwersytetu ważny jest jego stabilny rozwój, zgodny z duchem porozumienia zawartego przez Uczelnię i Miasto celem utrzymania dotychczasowej dobrej współpracy i życzliwości władz Miasta i Uczelni.