ODPOWIEDŻ NA APEL

Szanowny Panie Redaktorze

Pozwalam sobie odpowiedzieć na apel profesora Jacka Wodza, zamieszczony w majowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej" "Posklejać strony złotej księgi" Zgodnie ze wskazaniami Autora apeluję:

odbierzmy osobom nie posiadającym tytułu profesora przywilej wielogodzinnej, codziennej pracy na rzecz ich macierzystych jednostek i szerzej Uniwersytetu - pracy tak wielokierunkowej, że nie jest celowe jej wyszczególniać. Nie możemy dopuszczać, aby nasza Alma Mater cytuję okrywała się wstydem. W trybie pilnym należy przekazać całą pracę na Jej rzecz w ręce profesorów tytularnych.

dr hab. Danuta Skrzypek
prodziekan
mijającej kadencji