Nekrologi

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29. 04. 1999 r. zmarła

Doc. dr Alicja Glińska

Emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prorektor ds. Nauczania Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968-1969,

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych tego Uniwersytetu oraz były Kierownik Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych.

Wcześniej wykładowca w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.

Wybitny filozof. Zasłużony pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Autorka wielu publikacji naukowych.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pozostanie w pamięci społeczności akademickiej.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłej składają :

Rektor i Senat
oraz Dziekan i Rada Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 1999 r. zmarł

Doc. dr hab. Michał Blicharski

Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, były prodziekan tego Wydziału oraz były Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej.

Wcześniej nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

Wybitny specjalista z zakresu językoznawstwa wschodniosłowiańskiego.

Autor licznych publikacji, artykułów naukowych, organizator wielu ogólnopolskich konferencji językoznawczych.

Zasłużony pedagog, promotor młodej kadry naukowej, wychowawca licznych pokoleń młodzieży akademickiej, wielokrotnie nagradzany.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W zmarłym tracimy Kolegę i Przyjaciela, cenionego Nauczyciela Akademickiego i Wychowawcę.

Pozostanie w pamięci społeczności akademickiej.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego składają:

Rektor i Senat
Oraz Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach