Wyróżnienie dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Śląskie na 5

Już po raz drugi wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wręczył nagrody „Śląskie na 5”. Uroczystość odbyła się 11 listopada w Urzędzie Wojewódzkim. Konkurs przeprowadzono w pięciu kategoriach: rozwią-zanie architektoniczno-budowlane, osobo¬- wość, filantropia, sport oraz nauka.

Wyróżnienie odebrał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Wyróżnienie odebrał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Wyróżnienie w kategorii „rozwiązanie architektoniczno-budowlane” otrzymało Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, realizowane wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Laureaci otrzymali statuetkę autorstwa Marty Wieczorek, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wyróżnienie odebrali JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka spełniać będą standardy XXI wieku w zakresie udostępniania informacji, niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego, lepszej dostępności do literatury naukowej w regionie oraz zwiększenie roli Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w międzynarodowych relacjach naukowych. W maju 2010 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum, którego poświęcenia dokonał metropolita katowicki, abp dr Damian Zimoń.

Tegoroczny konkurs inspirowany jest ustanowieniem roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Unii Europejskiej. Celem edycji było uhonorowanie instytucji oraz osób działających w województwie śląskim, których osiągnięcia znacząco wpłynęły na rzecz harmonijnego rozwoju społecznego i budowania solidarności społecznej, promocję i rozwój odpowiedzialności społecznej.

Nagrody otrzymali m.in.: miasto Skoczów za budowę nowoczesnego – w pełni dostosowanego dla niepełnosprawnych – przedszkola w Ochabach (kategoria „rozwiązanie architektoniczno-budowlane”), prof. dr hab. Marian Zembala z zabrzańskiego Centrum Chorób Serca (kategoria „nauka”), Adrian Kowalski z Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” w Katowicach (kategoria „osobowość”), Jolanta Czernica-Siwecka, prezes zarządu fundacji „Iskierka” (kategoria „filantropia”) i Adam Małysz (kategoria „sport”).

Autorzy: IK
Fotografie: Agnieszka Astaszow